Language and login selector start
Language and login selector end
Artists
556,166 artists biographies.

Name Ranking 2016 Points 2016 Links
B Kühlewind B n/a n/a n/a n/a
Beth B *1956 (60) 38,222 -5,339 143.68 -39.01
Booka B n/a n/a n/a n/a
Clementine B n/a n/a n/a n/a
Isa B n/a n/a n/a n/a
Joni B n/a n/a n/a n/a
Loreto B *1976 (40) n/a n/a n/a n/a
Mikael B n/a n/a n/a n/a
Myriam B n/a n/a n/a n/a
Vincent B n/a n/a n/a n/a
B & T n/a n/a n/a n/a
Michael B Edwards n/a n/a n/a n/a
David B Jang *1975 (41) KR n/a n/a n/a n/a
Frederick B Lamberger n/a n/a n/a n/a
B O Sailesh n/a n/a n/a n/a
b royalty n/a n/a n/a n/a
B Virdis n/a n/a n/a n/a
Adam J B Walker n/a n/a n/a n/a
Mykola Bіlous n/a n/a n/a n/a
Janita Bӧker n/a n/a n/a n/a
Antōnio Bārtolo n/a n/a n/a n/a
Radu BĂIEŞ n/a n/a n/a n/a
Ethel Băiaș 77,645 -824 49.73 -6.11
Bianca Băilă n/a n/a n/a n/a
Maciej Bączyk n/a n/a n/a n/a
Edgar Bąk *1980 (36) PL 27,160 +19,704 211.39 +91.45
Jacek Bąkowski n/a n/a n/a n/a
Janusz Bąkowski *1922 (94) PL n/a n/a n/a n/a
Borisa Bērziņa n/a n/a n/a n/a
Māris Bērziņš n/a n/a n/a n/a
Reinis Bērziņš n/a n/a n/a n/a
Viesturs Bērziņš n/a n/a n/a n/a
Adam Bębenista n/a n/a n/a n/a
Ireneusz Bęc *1959 (57) n/a n/a n/a n/a
Piotr Będkowski n/a n/a n/a n/a
J. Bīne n/a n/a n/a n/a
Flēra Bīrmane n/a n/a n/a n/a
BURÇAK BİNGÖL n/a n/a n/a n/a
Alper Bıçaklıoğlu TR 92,742 +24,351 33.31 +15.65
Piotr Błażejewski *1950 (66) n/a n/a n/a n/a
Henryk Błachnio *1922 (94) n/a n/a n/a n/a
Karolina Błaszkowska n/a n/a n/a n/a
János Bődey n/a n/a n/a n/a
Sylva Březnová n/a n/a n/a n/a
Klára Břicháčková 94,677 -1,164 31.53 -4.65
Ngô Đěnh Bảo Châu n/a n/a n/a n/a
Renaud Bẻzy n/a n/a n/a n/a
B&H n/a n/a n/a n/a
B+B n/a n/a n/a n/a
B+J n/a n/a n/a n/a
B-1010 n/a n/a n/a n/a
B-52 Group n/a n/a n/a n/a
B-architecten n/a n/a n/a n/a
B-Bandj n/a n/a n/a n/a
Judith B-Kluge n/a n/a n/a n/a
B-Lo n/a n/a n/a n/a
B-Team n/a n/a n/a n/a
b. n/a n/a n/a n/a
Agata B. n/a n/a n/a n/a
agnes b. *1941 (75) FR 62,803 -5,265 73.28 -17.08
Alexandra B. n/a n/a n/a n/a
Annie B. n/a n/a n/a n/a
Camillo Sabogal B. n/a n/a n/a n/a
Céline B. n/a n/a n/a n/a
David B. *1959 (57) FR 30,981 +2,742 183.01 +5.27
Franko B. *1960 (56) IT 9,825 -1,679 575.16 -152.56
Hakeem B. *1977 (39) FR 76,762 -11,739 50.84 -24.30
Isa B. n/a n/a n/a n/a
Omar B. n/a n/a n/a n/a
Ona B. *1957 (59) AT 9,332 -368 600.91 -66.86
Roxane B. n/a n/a n/a n/a
Silvia B. *1963 (53) NL 18,792 -1,016 311.22 -40.80
Sylvia B. n/a n/a n/a n/a
Alicia M. B. Ballard n/a n/a n/a n/a
David B. Cordas n/a n/a n/a n/a
B. Enkhbat n/a n/a n/a n/a
Katarina B. Gyllenbaeck n/a n/a n/a n/a
B. Haviarová n/a n/a n/a n/a
B. K. S. n/a n/a n/a n/a
Chrystoph B. Lesniak n/a n/a n/a n/a
Janet B. McIntyre n/a n/a n/a n/a
Lucas B. Miller n/a n/a n/a n/a
Micheal B. Miller n/a n/a n/a n/a
Allison B. Miner n/a n/a n/a n/a
Ingegjerd B. Murstam n/a n/a n/a n/a
Joseph B. O\'Sickey n/a n/a n/a n/a
B. Philippe n/a n/a n/a n/a
Sandrine B. Skellie n/a n/a n/a n/a
Trille C. B. Skjelborg n/a n/a n/a n/a
Randi B. Studsgarth n/a n/a n/a n/a
Peter B. van Houten n/a n/a n/a n/a
Jon B. Wahling n/a n/a n/a n/a
Janet C. B. Whitman n/a n/a n/a n/a
b.a.n.g. lab n/a n/a n/a n/a
B.Ash n/a n/a n/a n/a
B.B.J. n/a n/a n/a n/a
B.C. Britton n/a n/a n/a n/a
B.Dankae n/a n/a n/a n/a
Bill and B.K. Kelm n/a n/a n/a n/a
B.R.Pandit n/a n/a n/a n/a
B.Vidal n/a n/a n/a n/a
b29 - Architectes n/a n/a n/a n/a
B2Fays n/a n/a n/a n/a
B53 n/a n/a n/a n/a
B6 n/a n/a n/a n/a
Amadou Ba n/a n/a n/a n/a
Cheikhou Ba SN 44,098 -3,440 120.19 -22.65
Ba Ba Arc n/a n/a n/a n/a
Ba Da 89,118 -2,334 36.79 -6.46
Ba Zhennong n/a n/a n/a n/a
Dalibor Bača n/a n/a n/a n/a
Vladimir Bačič n/a n/a n/a n/a
Inesa Bačiuškaitė n/a n/a n/a n/a
Yahya BaĞci n/a n/a n/a n/a
Yahya Bağcı n/a n/a n/a n/a
Michał Bałdyga n/a n/a n/a n/a
Stanisław Bałdyga n/a n/a n/a n/a
Sebastian Bałut n/a n/a n/a n/a
Piotr Bańczerowski n/a n/a n/a n/a
Basię Bańdę n/a n/a n/a n/a
Asia Baś n/a n/a n/a n/a
Esat C. Başak n/a n/a n/a n/a
İlayda Başar n/a n/a n/a n/a
Gülgün Başarır n/a n/a n/a n/a
Filiz Başaran n/a n/a n/a n/a
Selçuk Başaran n/a n/a n/a n/a
Zehra Başaran n/a n/a n/a n/a
Yetkin Başarir n/a n/a n/a n/a
Neslihan Başer *1984 (32) n/a n/a n/a n/a
Bora Başkan n/a n/a n/a n/a
Tamer Başoğlu n/a n/a n/a n/a
Murat Başol n/a n/a n/a n/a
Sylvia Bächli n/a n/a n/a n/a
Fatimah Ba-Agil n/a n/a n/a n/a
Anthony Baab US 40,580 +1,386 133.59 -3.78
Fritz Baack n/a n/a n/a n/a
Hjordis Baacke n/a n/a n/a n/a
Hjördis Baacke n/a n/a n/a n/a
Carrie Ann Baade 89,503 -2,883 36.40 -7.05
Knud Baade 1808-1879 NO n/a n/a n/a n/a
Frau Baader n/a n/a n/a n/a
Friedemann Baader n/a n/a n/a n/a
Johannes Baader 1875-1955 DE 8,567 +25,090 648.99 +470.83
Peter Baader *1965 (51) DE 91,222 -2,718 34.75 -6.62
Biddee Baadjo n/a n/a n/a n/a
Miriam Baadjo n/a n/a n/a n/a
Lene Baadsvig *1984 (32) NO 38,219 +9,058 143.69 +25.11
Carl Baagře n/a n/a n/a n/a
Per Baagře n/a n/a n/a n/a
Eunice Oppong Baah n/a n/a n/a n/a
Mary Osei Baah n/a n/a n/a n/a
Jehsong Baak *1967 (49) 49,118 -3,190 104.64 -18.34
Nicolaas Baak 1892-1961 NL n/a n/a n/a n/a
Paul Baak n/a n/a n/a n/a
Baak Je Sung n/a n/a n/a n/a
Frans Baake *1958 (58) NL 79,330 -6,456 47.74 -13.62
Hjördis Baake n/a n/a n/a n/a
Gerrit van Baakel n/a n/a n/a n/a
Ursula Baaken n/a n/a n/a n/a
Aziz Baako n/a n/a n/a n/a
Anton Baal n/a n/a n/a n/a
Aviva Baal-Teshuva n/a n/a n/a n/a
Mohmed Baala n/a n/a n/a n/a
Baala SAMBA n/a n/a n/a n/a
V P Baalakrishnan n/a n/a n/a n/a
Arthur S. Baalam n/a n/a n/a n/a
Abdel Hamid Baalbaki n/a n/a n/a n/a
Ayman Baalbaki *1975 (41) LB 14,786 -776 392.20 -48.15
Hussein Baalbaki *1974 (42) n/a n/a n/a n/a
Mohamad-Said Baalbaki *1974 (42) LB 9,039 -273 620.00 -61.39
Oussama Baalbaki *1978 (38) LB 93,061 +4,923 33.00 +0.80
Eva Baales *1982 (34) n/a n/a n/a n/a
Arthur Baalim *1942 (74) CA n/a n/a n/a n/a
Marije Baalman n/a n/a n/a n/a
Alex Baams n/a n/a n/a n/a
Geke Baan n/a n/a n/a n/a
Iwan Baan *1975 (41) NL 6,234 -333 857.54 -105.69
Joachim Baan *1979 (37) NL n/a n/a n/a n/a
Josephine Baan n/a n/a n/a n/a
Nora de Baan 96,101 -2,034 30.31 -5.36
Tobias Baanders n/a n/a n/a n/a
Désirée de Baar 70,247 -2,116 60.33 -8.97
Gail Baar n/a n/a n/a n/a
Hillevi Baar n/a n/a n/a n/a
Hugo Baar 1873-1912 AT n/a n/a n/a n/a
Marion Baar-Stanfield *1895 (121) US n/a n/a n/a n/a
Cliff Baard *1954 (62) n/a n/a n/a n/a
Coby Baard n/a n/a n/a n/a
Evelyn van Baarda *1953 (63) NL n/a n/a n/a n/a
Moss Baarda n/a n/a n/a n/a
Atty Baardman n/a n/a n/a n/a
Linda Baardsen *1972 (44) NO n/a n/a n/a n/a
Miriam van Baardwijk n/a n/a n/a n/a
Johannes Theodor Baargeld 1892-1927 DE 12,600 +85,943 457.27 +425.58
Els van Baarle n/a n/a n/a n/a
Baarns n/a n/a n/a n/a
Arjen Baars n/a n/a n/a n/a
Gernot Baars n/a n/a n/a n/a
Ingrid Baars n/a n/a n/a n/a
Uwe Baars n/a n/a n/a n/a
Judith E. Baarsma n/a n/a n/a n/a
Adriana Baarspul *1940 (76) n/a n/a n/a n/a
Theo Baart *1957 (59) NL 57,240 -7,024 84.35 -25.23
Hendrik Arie Baartman n/a n/a n/a n/a
Paul Baartmanns n/a n/a n/a n/a
Johannes Lodovicus Joseph M. Baartmans 1898-1968 NL n/a n/a n/a n/a
Paul Baartmans n/a n/a n/a n/a
Johan Hendrik Baartscheer 1874-1937 NL n/a n/a n/a n/a
Egge Baarveld *1955 (61) NL n/a n/a n/a n/a
Catherine BAAS n/a n/a n/a n/a
Geert Baas *1955 (61) NL 67,879 -2,313 64.21 -9.85
Hans Günther Baas n/a n/a n/a n/a
Hans Günther Baas n/a n/a n/a n/a
Jacobus Baas *1945 (71) NL n/a n/a n/a n/a
Jan Baas n/a n/a n/a n/a
Maarten Baas *1978 (38) NL 10,511 -1,298 541.35 -111.48
Martin Baas n/a n/a n/a n/a
Misja Baas n/a n/a n/a n/a
Roos Baas n/a n/a n/a n/a
Kurt Baasch 1891-1964 US n/a n/a n/a n/a
Dalia Baassiri n/a n/a n/a n/a
Bianca van Baast n/a n/a n/a n/a
A.F. de Baat n/a n/a n/a n/a
Batjargalin Baatarzorig n/a n/a n/a n/a
Chris Baaten n/a n/a n/a n/a
Yaganoma Baatuolkuu GH n/a n/a n/a n/a
Achim Baatz n/a n/a n/a n/a
Ulrich Baatz n/a n/a n/a n/a
Rie Baauw n/a n/a n/a n/a
Acci Baba n/a n/a n/a n/a
Akira Baba 1932-2000 JP n/a n/a n/a n/a
Akira Baba *1952 (64) JP n/a n/a n/a n/a
Corneliu Baba 1906-1997 RO 45,028 -5,510 117.02 -31.07
Eyad Baba n/a n/a n/a n/a
Kanako Baba n/a n/a n/a n/a
Kashio Baba 1927-1994 JP n/a n/a n/a n/a
Kayo Baba n/a n/a n/a n/a
Kentaro Baba *1968 (48) JP 53,519 -2,624 93.10 -14.52
Megumi Baba n/a n/a n/a n/a
Minoru Baba n/a n/a n/a n/a
Natsumi Baba *1983 (33) n/a n/a n/a n/a
Peruşan Baba n/a n/a n/a n/a
Shinsaku Baba n/a n/a n/a n/a
Takuya Baba n/a n/a n/a n/a
Tetsuaki Baba n/a n/a n/a n/a
Tomoko Baba n/a n/a n/a n/a
Toshimitsu Baba *1981 (35) JP 69,384 -1,897 61.77 -8.73
Toshiro Baba n/a n/a n/a n/a
Younes Baba-Ali *1986 (30) MA 11,312 +1,182 505.16 +14.03
Baba-jaga n/a n/a n/a n/a
Seyhun Babac n/a n/a n/a n/a
Esad Babacic n/a n/a n/a n/a
Shukrat Babadjan n/a n/a n/a n/a
Tafsout Babadji n/a n/a n/a n/a
Farhad Babaei n/a n/a n/a n/a
Polidor Babaev 1813-1870 UA n/a n/a n/a n/a
Rasim Babaev 1927-2007 AZ n/a n/a n/a n/a
Inna Babaeva UA 67,973 +23,359 64.04 +25.73
Shahoo Babai IR n/a n/a n/a n/a
Vered Babai n/a n/a n/a n/a
Ani Babaian n/a n/a n/a n/a
Arminia Babaian FR n/a n/a n/a n/a
Lianna Babaian n/a n/a n/a n/a
Sajed Babaie n/a n/a n/a n/a
Igor V. Babailov n/a n/a n/a n/a
Ante Babaja 1927-2010 HR n/a n/a n/a n/a
Alexander Babak n/a n/a n/a n/a
Hana Babak n/a n/a n/a n/a
Mykola Babak UA n/a n/a n/a n/a
Oleksander Babak n/a n/a n/a n/a
Tamara Babak n/a n/a n/a n/a
Marina Babakoff *1976 (40) FR n/a n/a n/a n/a
Iveta Babakova n/a n/a n/a n/a
Justus Babal n/a n/a n/a n/a
Meliha Babalık n/a n/a n/a n/a
Mia Babalis n/a n/a n/a n/a
Dzian Baban n/a n/a n/a n/a
Valery Babanov n/a n/a n/a n/a
Adela Babanova *1980 (36) CZ 9,953 +1,491 567.61 +32.24
anush babanyan AM n/a n/a n/a n/a
Mustafa Babar n/a n/a n/a n/a
Unum Babar *1986 (30) PK n/a n/a n/a n/a
Babar Azeemi n/a n/a n/a n/a
Otilia Babara n/a n/a n/a n/a
Andrew Babarczy n/a n/a n/a n/a
Siarzuk Babareka BY n/a n/a n/a n/a
Louise Babari n/a n/a n/a n/a
Marc Babarit *1958 (58) FR n/a n/a n/a n/a
Ivo Babarovic n/a n/a n/a n/a
Natalia Babarovic *1966 (50) CL 23,379 -1,528 247.44 -38.32
Jessica Babarskas n/a n/a n/a n/a
Augustine Ademuleya Babasehinde n/a n/a n/a n/a
Nick Babash n/a n/a n/a n/a
Bada Jacob Babasola n/a n/a n/a n/a
Erdinc Babat *1977 (39) TR n/a n/a n/a n/a
Erika Babatz *1966 (50) MX 94,842 -979 31.40 -4.45
Erlinda Babauta n/a n/a n/a n/a
Alexis Babayan n/a n/a n/a n/a
Janna Babayan n/a n/a n/a n/a
knar babayan AM n/a n/a n/a n/a
Chingiz Babayev *1964 (52) AZ 11,796 -1,407 485.18 -98.36
Rashad Babayev *1979 (37) AZ n/a n/a n/a n/a
Rasim Babayev 1927-2007 AZ 10,542 -403 539.86 -57.32
Galia Babayoff-Caduri n/a n/a n/a n/a
Tasos Babazias n/a n/a n/a n/a
Brian Babb n/a n/a n/a n/a
Charlotte Babb 1800-1885 UK n/a n/a n/a n/a
Joel Babb US n/a n/a n/a n/a
Julia Babb n/a n/a n/a n/a
Tania Babb n/a n/a n/a n/a
Slack Babbath n/a n/a n/a n/a
August Babberger 1885-1936 DE n/a n/a n/a n/a
Anna Maria Babberger-Tobler 1882-1935 CH n/a n/a n/a n/a
James G. Babbidge n/a n/a n/a n/a
Sheila Babbie n/a n/a n/a n/a
Art Babbitt 1907-1992 US n/a n/a n/a n/a
Cornelia Babbitt n/a n/a n/a n/a
Dina Babbitt 1923-2009 CZ n/a n/a n/a n/a
J. P. Babbitt n/a n/a n/a n/a
Krista Babbitt n/a n/a n/a n/a
Salli Babbitt n/a n/a n/a n/a
Steve Babbitt n/a n/a n/a n/a
Daniele Babbo n/a n/a n/a n/a
Danilo Babbo n/a n/a n/a n/a
Angela Babby 44,364 -2,042 119.32 -16.73
Djeff Babcock n/a n/a n/a n/a
Ellen Babcock n/a n/a n/a n/a
Herb Babcock *1946 (70) n/a n/a n/a n/a
Herbert Babcock *1946 (70) US n/a n/a n/a n/a
Jennifer Babcock *1962 (54) CA n/a n/a n/a n/a
Jo Babcock 83,195 -2,787 43.20 -7.75
John Babcock n/a n/a n/a n/a
Joseph Babcock n/a n/a n/a n/a
Josh Babcock n/a n/a n/a n/a
Joshua Babcock n/a n/a n/a n/a
Leigh Babcock n/a n/a n/a n/a
Mark Babcock *1961 (55) US n/a n/a n/a n/a
Mary Babcock n/a n/a n/a n/a
May Babcock n/a n/a n/a n/a
Richard Babcock 1887-1954 US n/a n/a n/a n/a
Shirley Babcock n/a n/a n/a n/a
William P. Babcock 1826-1899 US n/a n/a n/a n/a
Wendy Babcox n/a n/a n/a n/a
Babe LN n/a n/a n/a n/a
Elham Babei n/a n/a n/a n/a
Marc Erwin Babej *1970 (46) DE 97,110 +2,440 29.45 -1.31
Babel n/a n/a n/a n/a
Arthur Babel n/a n/a n/a n/a
Brigitte Babel n/a n/a n/a n/a
Isaac Babel n/a n/a n/a n/a
Lee Babel n/a n/a n/a n/a
Lioba Babel n/a n/a n/a n/a
Pierre-Edme Babel 1720-1775 n/a n/a n/a n/a
Zoro Babel n/a n/a n/a n/a
Gazira Babeli 18,978 +3,844 308.52 +35.31
Albert Babelyan *1972 (44) RU, AM n/a n/a n/a n/a
Dmitry Babenko n/a n/a n/a n/a
Pavel Babenko *1946 (70) RU n/a n/a n/a n/a
Marc Babenschneider *1971 (45) DE n/a n/a n/a n/a
Alice Baber 1928-1982 US 80,590 -4,348 46.31 -10.32
Charles Baber n/a n/a n/a n/a
Jerry Baber US n/a n/a n/a n/a
John Baber n/a n/a n/a n/a
Phil Baber n/a n/a n/a n/a
Tarik Baber n/a n/a n/a n/a
Alexandra Babes n/a n/a n/a n/a
Nathan Babet n/a n/a n/a n/a
Babeth n/a n/a n/a n/a
Bernard Babette n/a n/a n/a n/a
Carla Antonia Babette n/a n/a n/a n/a
Leona Babette n/a n/a n/a n/a
Giampaolo Babetto *1947 (69) IT 26,590 -2,574 216.29 -41.92
Rasim Babev AZ n/a n/a n/a n/a
Inna Babeva n/a n/a n/a n/a
Jana Babez Terblanche n/a n/a n/a n/a
Babi n/a n/a n/a n/a
Bozica Babić n/a n/a n/a n/a
Damir Babić *1962 (54) HR 82,119 -5,429 44.46 -11.55
Danijel Babić *1967 (49) BA n/a n/a n/a n/a
Milijana Babić *1972 (44) HR 14,940 -316 388.19 -35.58
Agnieszka Babińska n/a n/a n/a n/a
Anna Babiak *1978 (38) n/a n/a n/a n/a
Edward Babiarz n/a n/a n/a n/a
Marius Babias *1962 (54) RO n/a n/a n/a n/a
Alexander Babic *1974 (42) n/a n/a n/a n/a
Antun Babic n/a n/a n/a n/a
Bojan Babic n/a n/a n/a n/a
Dubravka Babic n/a n/a n/a n/a
Ervin Babic *1983 (33) BA 52,840 -8,274 94.81 -32.91
Ljubo Babic 1890-1974 HR 47,747 +2,848 108.30 -0.14
Ludmila Babic n/a n/a n/a n/a
Nebojsa Babic *1968 (48) n/a n/a n/a n/a
Novenka Babic n/a n/a n/a n/a
Robert Babic n/a n/a n/a n/a
Tinkara Babic *1990 (26) 82,019 -736 44.58 -5.35
Velma Babic n/a n/a n/a n/a
Maja Babic Kosir n/a n/a n/a n/a
Yury Babich n/a n/a n/a n/a
Dmitri Babichenko 1901-1991 RU n/a n/a n/a n/a
Alexei Babichev 1887-1963 RU n/a n/a n/a n/a
Petras Babickas n/a n/a n/a n/a
Natalia Babicz-Bereźnicka n/a n/a n/a n/a
Peter Babies n/a n/a n/a n/a
Iwan Babij n/a n/a n/a n/a
Hratch Babikian n/a n/a n/a n/a
Ievos Babilaitė n/a n/a n/a n/a
Ieva Babilaitė-Ibelhauptienė n/a n/a n/a n/a
Sitas Egle Babilaite n/a n/a n/a n/a
Assurbanipal Babilla n/a n/a n/a n/a
Cecile Babin n/a n/a n/a n/a
Deborah Babin n/a n/a n/a n/a
Ferréol Babin n/a n/a n/a n/a
Jessie Babin n/a n/a n/a n/a
Lev Babin n/a n/a n/a n/a
Magali Babin n/a n/a n/a n/a
Myriam Babin 96,544 -9,036 29.92 -12.57
Olivier Babin *1975 (41) FR 6,097 -1,220 872.27 -255.31
Sylvette Babin n/a n/a n/a n/a
Jana Babincová *1977 (39) 60,470 -1,653 77.59 -9.82
Amy Babinec n/a n/a n/a n/a
Brooke Babington 61,981 -1,438 74.87 -8.95
Suzy Babington n/a n/a n/a n/a
Luca Babini n/a n/a n/a n/a
Stefano Babini n/a n/a n/a n/a
Barbara Babinski n/a n/a n/a n/a
Maciej Babinsky *1931 (85) BR, PL 93,647 -1,745 32.46 -5.31
Csilla Babinszky 61,816 -2,608 75.18 -11.45
Cécile Babiole FR 11,209 +488 509.44 -14.40
Larry Babis *1949 (67) n/a n/a n/a n/a
Maya Babiszewska n/a n/a n/a n/a
Anatoliy Babiychuk *1975 (41) UA 51,678 -3,319 97.73 -17.30
Ivan Babiď n/a n/a n/a n/a
Lucia Babjaková n/a n/a n/a n/a
Priscilla Von Babka n/a n/a n/a n/a
Sergei Fedorovich Babkov n/a n/a n/a n/a
Anette Babl 68,101 -5,621 63.83 -16.23
Kendall Babl n/a n/a n/a n/a
Mona Babl *1970 (46) DE n/a n/a n/a n/a
Nick Bable n/a n/a n/a n/a
Emmanuel Babled *1967 (49) 79,295 -3,731 47.78 -9.74
Marcia Babler 93,315 -1,756 32.77 -5.31
Andy Bablo n/a n/a n/a n/a
Karin Bablok *1964 (52) DE 81,579 -3,998 45.08 -9.66
Jonathan Bablon n/a n/a n/a n/a
Jaka Babnik *1979 (37) n/a n/a n/a n/a
Barbara Babo n/a n/a n/a n/a
Mirella Babo n/a n/a n/a n/a
Jeff Babock n/a n/a n/a n/a
Jacopo Baboni-Schillingi *1971 (45) IT n/a n/a n/a n/a
Ivan Baborák n/a n/a n/a n/a
László Babos n/a n/a n/a n/a
Palma Babos n/a n/a n/a n/a
Phil Babot 87,711 -3,292 38.25 -7.83
Phillip Babot n/a n/a n/a n/a
Babou n/a n/a n/a n/a
Christian Babou 1946-2005 FR 22,754 +588 254.95 -11.11
Dimitris Baboulis *1979 (37) GR 30,887 -1,819 183.66 -25.70
Eugčne Baboulčne 1905-1994 FR n/a n/a n/a n/a
Zaki Baboun n/a n/a n/a n/a
Manolis Baboussis *1950 (66) GR 25,062 -2,942 230.55 -51.73
Milivoje Babović n/a n/a n/a n/a
Toma Babović n/a n/a n/a n/a
Zoran Babović n/a n/a n/a n/a
Irem Babovic n/a n/a n/a n/a
Toma Babovic n/a n/a n/a n/a
Dejan Babovica n/a n/a n/a n/a
Marco Babrbieri n/a n/a n/a n/a
Babs n/a n/a n/a n/a
Babs n/a n/a n/a n/a
Leo Babsky n/a n/a n/a n/a
Subash Babu n/a n/a n/a n/a
Victor Babu n/a n/a n/a n/a
Raja Babu Sharma *1956 (60) 64,677 -479 69.82 -6.91
Calliope Babu-Khan n/a n/a n/a n/a
Lasha Babuadze n/a n/a n/a n/a
Demetrio Babul n/a n/a n/a n/a
Mary Ann Babula n/a n/a n/a n/a
Roma Babuniak *1952 (64) 77,025 -3,400 50.49 -9.71
Ugur Babur n/a n/a n/a n/a
Michail Baburin n/a n/a n/a n/a
Ladislav Babuscak *1985 (31) 88,951 -4,225 36.97 -8.73
Irina Babushkina 92,629 -n/a 33.43 +n/a
Virginija Babusyte-Venckuniene n/a n/a n/a n/a
Vivian Babuts n/a n/a n/a n/a
Dave Baby n/a n/a n/a n/a
Baby Dee n/a n/a n/a n/a
Babycastles artists n/a n/a n/a n/a
Robert Babylon n/a n/a n/a n/a
Elizabeth Babyn n/a n/a n/a n/a
Febie Babyrose n/a n/a n/a n/a
Hana Babyrádová n/a n/a n/a n/a
Petr Babák *1967 (49) CZ 50,009 +4,428 102.07 +3.96
Drago Bac n/a n/a n/a n/a
Ferdinand Sigmond Bac n/a n/a n/a n/a
Bohumil Baca 70,175 -3,263 60.43 -11.12
Judy Baca *1946 (70) US 20,509 -3,403 285.02 -80.38
Lorenzo Baca n/a n/a n/a n/a
Maria Baca n/a n/a n/a n/a
Michal Baca *1958 (58) n/a n/a n/a n/a
Mike Baca n/a n/a n/a n/a
  • ArtFacts.Net - your experienced service provider

    Since its start in 2001, ArtFacts.Net™ developed a sophisticated artist database through its collaboration with international art fairs, galleries, museums and artists.