Language and login selector start
Language and login selector end
Artists
541,834 artists biographies.

Name Ranking 2016 Points 2016 Links
Li Xinyu n/a n/a n/a n/a
Xinyu Zhang n/a n/a n/a n/a
Liu Xioaliang n/a n/a n/a n/a
Xioix n/a n/a n/a n/a
Alvin Xiong *1987 (29) n/a n/a n/a n/a
George Xiong n/a n/a n/a n/a
Ger Xiong n/a n/a n/a n/a
Ren Xiong n/a n/a n/a n/a
Song Xiong n/a n/a n/a n/a
Ya Hui Xiong n/a n/a n/a n/a
Zhang Qikai Xiong n/a n/a n/a n/a
Xiong He n/a n/a n/a n/a
Xiong Huang Group n/a n/a n/a n/a
Xiong Lijun *1975 (41) CN n/a n/a n/a n/a
Xiong Mao n/a n/a n/a n/a
Xiong Qin *1973 (43) CN n/a n/a n/a n/a
Xiong Wenrun n/a n/a n/a n/a
Xiong Wenyun *1953 (63) CN 23,084 -3,424 237.68 -75.72
Xiong Yu *1975 (41) CN 36,696 -2,273 142.33 -28.32
Li Xiongcai 1910-2001 54,146 -503 85.85 -12.04
Hasegawa Xiongfei n/a n/a n/a n/a
Xionghuangshe n/a n/a n/a n/a
Ding Xiongquan *1929 (87) CN n/a n/a n/a n/a
Tang Xiongying 唐雄英 *1983 (33) CN n/a n/a n/a n/a
Xiqi Yuwang *1975 (41) CN n/a n/a n/a n/a
Porter Elizabeth Jane Xiqing n/a n/a n/a n/a
Anne Xiradakis n/a n/a n/a n/a
Home Xirafa n/a n/a n/a n/a
Xirenv n/a n/a n/a n/a
Ilich Roimeser Xirgo n/a n/a n/a n/a
Liu Xisheng n/a n/a n/a n/a
Pedro Xisto n/a n/a n/a n/a
Kun Xiu n/a n/a n/a n/a
Xiu Lin n/a n/a n/a n/a
Xiu Xiaoguo n/a n/a n/a n/a
Xiu Xiu 57,819 +246 77.92 -9.14
Apple Xiu Yin n/a n/a n/a n/a
Xiu Young CA n/a n/a n/a n/a
Wang Xiugong n/a n/a n/a n/a
Chui Xiuwen n/a n/a n/a n/a
Yin Xiuzhan n/a n/a n/a n/a
Dai Xiuzhen n/a n/a n/a n/a
Zhou Xiwei n/a n/a n/a n/a
Xixi n/a n/a n/a n/a
Jiang Xiyao n/a n/a n/a n/a
XL Wee n/a n/a n/a n/a
XML n/a n/a n/a n/a
XNAME n/a n/a n/a n/a
XNO n/a n/a n/a n/a
Xon Seong Kuk n/a n/a n/a n/a
Dimitris Xonoglou *1949 (67) GR 34,177 +657 154.39 -13.90
Mom Luang Toy Xoomsai n/a n/a n/a n/a
Xooooox n/a n/a n/a n/a
XOOOOX *1979 (37) 11,136 +1,238 485.71 -3.55
Ntando Xorile n/a n/a n/a n/a
Antonio M. Xoubanova 17,487 +705 315.17 -23.91
Xana Xon n/a n/a n/a n/a
Xposition n/a n/a n/a n/a
Xpres n/a n/a n/a n/a
Elena Xristou. n/a n/a n/a n/a
XsentrikArts n/a n/a n/a n/a
Xteen n/a n/a n/a n/a
XTHBerlin n/a n/a n/a n/a
Aiguo Xu n/a n/a n/a n/a
Allen Xu Xu n/a n/a n/a n/a
Andy Xu n/a n/a n/a n/a
Bo Xu n/a n/a n/a n/a
Bolin Xu *1971 (45) CN n/a n/a n/a n/a
Bridegroom Xu *1986 (30) CN 97,349 +1,794 26.28 -3.08
Dao-Nyn Xu n/a n/a n/a n/a
Daqing Xu n/a n/a n/a n/a
Futong Xu n/a n/a n/a n/a
Gengliang Xu n/a n/a n/a n/a
Guanyu Xu n/a n/a n/a n/a
Hai Qiu Xu n/a n/a n/a n/a
Haidong Xu n/a n/a n/a n/a
Henry Haai Xu *1942 (74) CN n/a n/a n/a n/a
Hongfei Xu 51,438 -337 92.52 -12.14
Hui Qun Xu n/a n/a n/a n/a
Huijun Xu n/a n/a n/a n/a
Jessica Xu *1983 (33) CN n/a n/a n/a n/a
Jiacun Xu 63,929 +849 66.27 -7.15
Jiangyue Xu n/a n/a n/a n/a
Jiaye Xu n/a n/a n/a n/a
Jing Xu n/a n/a n/a n/a
Kuo-fu Xu n/a n/a n/a n/a
Liangsi Xu n/a n/a n/a n/a
Libin Xu n/a n/a n/a n/a
Lili Xu n/a n/a n/a n/a
Ling Xu n/a n/a n/a n/a
Longsen Xu n/a n/a n/a n/a
Peichen Xu n/a n/a n/a n/a
Peiran Xu n/a n/a n/a n/a
Qiang Xu n/a n/a n/a n/a
Quanqun Xu n/a n/a n/a n/a
Sa Xu n/a n/a n/a n/a
Sheng Xu n/a n/a n/a n/a
Shi Xu n/a n/a n/a n/a
Shuo Xu n/a n/a n/a n/a
Victor Xu n/a n/a n/a n/a
Wenzhe Xu n/a n/a n/a n/a
Xiao Xu *1983 (33) 92,055 +1,359 30.76 -3.79
Xiaomeng Xu n/a n/a n/a n/a
Xiaoxiao Xu n/a n/a n/a n/a
Xu Xu *1980 (36) CN n/a n/a n/a n/a
Yihan Xu n/a n/a n/a n/a
Yiwen Xu n/a n/a n/a n/a
Yongmin Xu n/a n/a n/a n/a
Zhaohai Xu n/a n/a n/a n/a
Zhiwei Xu n/a n/a n/a n/a
Zhong Ping Xu n/a n/a n/a n/a
Xu Asen *1971 (45) n/a n/a n/a n/a
Xu Beihong 1895-1953 CN 27,021 -2,158 200.72 -44.08
Xu Bin 87,971 -3,577 34.55 -9.62
Xu Bing *1955 (61) CN 577 -6 4,900.07 -627.92
Xu Changchang CN 94,078 -1,545 28.96 -6.42
Xu Cheng *1968 (48) CN n/a n/a n/a n/a
Xu Chunxin n/a n/a n/a n/a
Xu Di *1982 (34) CN 40,857 +79,309 124.78 +110.61
XU Dongbai n/a n/a n/a n/a
Xu Dongping n/a n/a n/a n/a
XU Enqi *1959 (57) n/a n/a n/a n/a
Xu Fan n/a n/a n/a n/a
Xu Fang Zhen n/a n/a n/a n/a
Xu Gang n/a n/a n/a n/a
Xu Gufen *1974 (42) CN n/a n/a n/a n/a
XU GuoFeng *1974 (42) CN 79,552 +841 43.63 -5.47
Xu He *1972 (44) n/a n/a n/a n/a
Xu Hei n/a n/a n/a n/a
Xu Heng *1983 (33) CN 56,055 -3,858 81.75 -20.06
Xu Hesheng n/a n/a n/a n/a
Xu Hong *1970 (46) CN n/a n/a n/a n/a
Xu Hong *1957 (59) n/a n/a n/a n/a
Xu Hongbo 67,195 -1,799 60.74 -11.43
Xu Hongmin *1971 (45) n/a n/a n/a n/a
Xu Hongming 84,607 -228 37.94 -6.25
Xu Hongtao *1967 (49) n/a n/a n/a n/a
Xu Hongxiang n/a n/a n/a n/a
Xu Hualing *1975 (41) CN 53,813 -2,817 86.59 -18.36
Xu Huaxin n/a n/a n/a n/a
Xu Hui n/a n/a n/a n/a
Li Wei Xu Hui n/a n/a n/a n/a
Xu Huifang *1990 (26) CN n/a n/a n/a n/a
Xu Jia n/a n/a n/a n/a
Xu Jian Sheng n/a n/a n/a n/a
Xu Jian Yang *1972 (44) CN n/a n/a n/a n/a
Xu Jiang *1955 (61) CN 18,445 -1,400 299.31 -61.44
Xu Jianrong n/a n/a n/a n/a
Xu Jianwei *1971 (45) CN n/a n/a n/a n/a
XU Jie n/a n/a n/a n/a
Xu Jin n/a n/a n/a n/a
Xu Jingyu *1981 (35) CN n/a n/a n/a n/a
Xu Jinyan n/a n/a n/a n/a
Xu Jun n/a n/a n/a n/a
Xu Kang n/a n/a n/a n/a
Xu Ke *1979 (37) CN 93,253 +1,702 29.69 -3.42
Xu Kuang n/a n/a n/a n/a
Xu Lei *1963 (53) CN 23,857 -719 230.00 -33.98
Xu Leining n/a n/a n/a n/a
Xu Lele *1955 (61) CN n/a n/a n/a n/a
Xu Li n/a n/a n/a n/a
Xu Lijing n/a n/a n/a n/a
Xu Linlu n/a n/a n/a n/a
Xu Longsen *1956 (60) CN 39,656 -376 129.65 -16.67
Xu Lu n/a n/a n/a n/a
Xu Mangyao *1945 (71) CN 65,685 +456 63.20 -7.61
Xu Min n/a n/a n/a n/a
XU Ming n/a n/a n/a n/a
Xu Musang n/a n/a n/a n/a
Xu Na n/a n/a n/a n/a
Xu Ping n/a n/a n/a n/a
Xu Qi *1981 (35) CN n/a n/a n/a n/a
Xu Qin 67,111 -669 60.85 -9.35
Xu Qu *1978 (38) CN 9,681 +590 551.66 -30.40
Xu Qun n/a n/a n/a n/a
Xu Ruotao *1968 (48) CN 67,074 -7,508 60.91 -22.90
Xu Shaoyan n/a n/a n/a n/a
Xu Shijun *1984 (32) CN n/a n/a n/a n/a
Xu Shuai n/a n/a n/a n/a
Xu Shun *1973 (43) CN 42,120 -3,291 120.14 -28.32
Xu Shuxian n/a n/a n/a n/a
Xu Siji n/a n/a n/a n/a
Xu Tan *1957 (59) CN 4,462 -616 1,081.03 -277.04
Xu Tiantian n/a n/a n/a n/a
Xu Tong n/a n/a n/a n/a
Xu Weiguo n/a n/a n/a n/a
Xu Weina n/a n/a n/a n/a
Xu Weixin *1958 (58) CN 22,894 +10,302 239.67 +61.89
Xu Wen n/a n/a n/a n/a
Xu Wenhua n/a n/a n/a n/a
Xu Wentao *1968 (48) CN n/a n/a n/a n/a
Xu Xanghmin n/a n/a n/a n/a
Xu Xi *1940 (76) CN 57,238 -3,481 79.06 -18.56
Xu Xiang n/a n/a n/a n/a
Xu Xianglin n/a n/a n/a n/a
Xu Xiao Han n/a n/a n/a n/a
Xu Xiao-Yan *1960 (56) CN n/a n/a n/a n/a
Xu Xiaodong n/a n/a n/a n/a
Xu Xiaofu *1950 (66) CN n/a n/a n/a n/a
Xu Xiaoguo *1977 (39) CN 26,315 -1,111 206.63 -34.69
Xu Xiaoyan *1960 (56) CL 84,886 -1,976 37.64 -8.35
Xu Xiaoyu n/a n/a n/a n/a
Xu Xiaxian n/a n/a n/a n/a
Xu Xin n/a n/a n/a n/a
Xu Xingzhi 1904-1991 CN n/a n/a n/a n/a
Xu Xixian *1942 (74) CN 52,190 -1,675 90.73 -15.68
Xu Yahui *1972 (44) CN n/a n/a n/a n/a
Xu Yanzhou n/a n/a n/a n/a
Xu Yihui *1964 (52) CN 86,839 -15,429 35.62 -26.09
Xu Yong *1954 (62) CN 27,384 -1,344 197.95 -34.92
Xu Yong & Yu Na n/a n/a n/a n/a
Xu Yongfu n/a n/a n/a n/a
Xu Yongkang *1976 (40) CN n/a n/a n/a n/a
Xu Yunxin n/a n/a n/a n/a
Xu Ze n/a n/a n/a n/a
Xu Zhe 26,051 -437 208.97 -28.18
Xu Zhen *1977 (39) CN 326 +35 6,789.49 -357.88
Xu Zhenglong n/a n/a n/a n/a
Xu Zhi Gang n/a n/a n/a n/a
Xu Zhi Wei n/a n/a n/a n/a
Xu Zhifeng n/a n/a n/a n/a
Xu Zhigang n/a n/a n/a n/a
Xu Zhongmin *1961 (55) CN 25,494 -5,334 213.95 -91.73
Xu Zhuojun n/a n/a n/a n/a
Xu Zidi n/a n/a n/a n/a
Xu-up n/a n/a n/a n/a
Claire Xuan n/a n/a n/a n/a
Li Ling Xuan n/a n/a n/a n/a
Tang Xuan n/a n/a n/a n/a
Yi Xuan n/a n/a n/a n/a
Yu Xuan n/a n/a n/a n/a
Xuan Canxiong n/a n/a n/a n/a
Xuan Chen 76,299 +300 47.57 -6.51
Xuan Wang *1979 (37) CN 40,416 +910 126.49 -10.82
Xuan Yongsheng n/a n/a n/a n/a
Xuan-Huy Nguyen *1976 (40) VN 11,012 +920 491.43 -15.29
Liu XuanQi n/a n/a n/a n/a
Li Xubai *1940 (76) CN 68,462 -3,028 58.61 -13.50
Luis Xubero n/a n/a n/a n/a
Xue n/a n/a n/a n/a
Alice Xue n/a n/a n/a n/a
Bao-Xia Xue n/a n/a n/a n/a
Hui Juane Xue n/a n/a n/a n/a
Kiki Xue n/a n/a n/a n/a
Liang Xue n/a n/a n/a n/a
Ruozhe Xue n/a n/a n/a n/a
Sun Xue *1980 (36) CN 37,676 -2,975 137.76 -31.27
Wenwen Xue n/a n/a n/a n/a
Yongnian Xue n/a n/a n/a n/a
Xue Dai *1966 (50) n/a n/a n/a n/a
Xue Feng CN 15,945 +16,672 343.40 +162.25
XUE Jianqiang n/a n/a n/a n/a
Xue Jiye *1965 (51) CN n/a n/a n/a n/a
Xue Jun *1978 (38) CN 63,819 -4,499 66.46 -17.86
Xue Li n/a n/a n/a n/a
Xue Liu 73,177 -2,575 51.59 -11.37
XUE Lu n/a n/a n/a n/a
Xue Mo n/a n/a n/a n/a
Xue Mu *1979 (37) CN 40,501 -212 126.16 -15.51
Xue Song *1965 (51) CN 8,526 +973 618.03 -7.75
Xue Tao *1975 (41) CN 31,410 -3,374 169.80 -44.71
Xue Wei n/a n/a n/a n/a
Xue Xingbiao n/a n/a n/a n/a
Xue Xong n/a n/a n/a n/a
Xue Yingfeng n/a n/a n/a n/a
Xue Yu n/a n/a n/a n/a
Xue Zenghui n/a n/a n/a n/a
Xue Zhen Hui n/a n/a n/a n/a
Xue Zhijun *1971 (45) CN n/a n/a n/a n/a
Xue-Feng Chen n/a n/a n/a n/a
Tan Xuebin n/a n/a n/a n/a
Liu Xuejun n/a n/a n/a n/a
Wu Xuelian 吳雪蓮 *1978 (38) CN n/a n/a n/a n/a
Feng Xuemin n/a n/a n/a n/a
Janey Xuereb n/a n/a n/a n/a
Michael Xuereb n/a n/a n/a n/a
Weng Xuesong *1962 (54) CN n/a n/a n/a n/a
Xueyi Fan CN n/a n/a n/a n/a
Xuezhe Shen 35,043 +51,698 150.11 +108.65
Isidre Xufr n/a n/a n/a n/a
Xugu 1823-1896 n/a n/a n/a n/a
Xuhong Shang CN 92,055 -9,052 30.76 -15.12
Li Xuliang n/a n/a n/a n/a
Li Xuliang n/a n/a n/a n/a
Li Xuliang n/a n/a n/a n/a
Li Xuliang n/a n/a n/a n/a
Brbara Xumaia n/a n/a n/a n/a
Xuman n/a n/a n/a n/a
Sumet Xumsai n/a n/a n/a n/a
Jiangbo Xun n/a n/a n/a n/a
Tan Xun *1974 (42) CN n/a n/a n/a n/a
Yang Xun *1981 (35) 29,775 -727 180.83 -25.67
Zhang Ze Xun n/a n/a n/a n/a
Xun Baihong n/a n/a n/a n/a
Xun Guipin *1985 (31) CN 73,269 +3,988 51.48 -1.68
Xun Zhenbang *1990 (26) CN n/a n/a n/a n/a
Xunlei Weizhen n/a n/a n/a n/a
Wang Xunliang 89,962 -741 32.60 -6.06
xurban_collective 10,410 -1,488 517.23 -143.94
Gerard XURIGUERA n/a n/a n/a n/a
Xina Xurner n/a n/a n/a n/a
Tian Xutong n/a n/a n/a n/a
XuZhongou n/a n/a n/a n/a
XV Bing n/a n/a n/a n/a
XVLA n/a n/a n/a n/a
Jamie xx n/a n/a n/a n/a
ANONYME XXI n/a n/a n/a n/a
XXkunstkabel 41,535 -4,794 122.24 -36.21
xxx mas n/a n/a n/a n/a
XXX-ryhm n/a n/a n/a n/a
xxxhibition n/a n/a n/a n/a
XXXX Collective n/a n/a n/a n/a
XY ankamierzejewska *1972 (44) PL 94,662 +1,625 28.47 -3.41
Liza Xydi *1963 (53) GR n/a n/a n/a n/a
Nikolaos Xydias Typaldos 1826-1909 GR n/a n/a n/a n/a
Stefanos Xydis 1913-1975 n/a n/a n/a n/a
George Xygos n/a n/a n/a n/a
Peter Xylander n/a n/a n/a n/a
Tom Xylander n/a n/a n/a n/a
George Xylouris n/a n/a n/a n/a
Maria Xynopoulou n/a n/a n/a n/a
Maria Xynou n/a n/a n/a n/a
XYZ SK 23,774 -2,071 230.70 -52.15
XYZ Design n/a n/a n/a n/a
Lux Xzymhr n/a n/a n/a n/a
Gembi Xrxa n/a n/a n/a n/a
  • ArtFacts.Net - your experienced service provider

    Since its start in 2001, ArtFacts.Net™ developed a sophisticated artist database through its collaboration with international art fairs, galleries, museums and artists.