Language and login selector start
lingua
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Language and login selector end

Mostra collettive: The Revolution Continues: New Art from China (terminata)

9 Ottobre 2008 fino al 18 Gennaio 2009


Mostra collettive (23 Artisti)


Yiluo Bai  1968, CN

Cang Xin  1967, CN

Fang Lijun  1963, CN

Li Qing  1981, CN

Li Songsong  1973, CN

Liu Wei  1972, CN

Qiu Jie  1961, CN

Shen Shaomin  1956, CN


Shi Jinsong  1969, CN

Shi Xinning  1969, CN

Sun Yuan & Peng Yu  CN

Wang Guangyi  1957, CN

Wu Shan Zhuan  1960, CN

Xiang Jing  1968, CN

Yue Minjun  1962, CN

Zeng Fanzhi  1964, CN


Zhan Wang  1962, CN

Zhang Dali  1963, CN

Zhang Hongtu  1943, CN

Zhang Huan  1965, CN

Zhang Xiaogang  1958, CN

Guogu Zheng  1970, CN

Feng Zhengjie  1968, CN
  • ArtFacts.Net- il tuo fornitore di servizi nel mondo dell'arte

    Sin dal 2001, ArtFacts.Net™ ha sviluppato un sofisticato database attraverso la collaborazione con gallerie, musei, fiere d’arte ed associazioni di galleristi nazionali ed internazionali.