Language and login selector start
lingua
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Language and login selector end

Mostra collettive: The Revolution Continues: New Art from China (terminata)

9 Ottobre 2008 fino al 18 Gennaio 2009


Mostra collettive (23 Artisti)


Yiluo Bai  1968, CN

Cang Xin  1967, CN

Lijun Fang  1963, CN

Zhengjie Feng  1968, CN

Li Qing  1981, CN

Li Songsong  1973, CN

Liu Wei  1972, CN

Qiu Jie  1961, CN


Shaomin Shen  1956, CN

Xinning Shi  1969, CN

Shi Jinsong  1969, CN

Sun Yuan & Peng Yu  CN

Guangyi Wang  1957, CN

Shan Zhuan Wu  1960, CN

Xiang Jing  1968, CN

Minjun Yue  1962, CN


Fanzhi Zeng  1964, CN

Zhan Wang  1962, CN

Dali Zhang  1963, CN

Xiaogang Zhang  1958, CN

Zhang Hongtu  1943, CN

Zhang Huan  1965, CN

Guogu Zheng  1970, CN
  • ArtFacts.Net- il tuo fornitore di servizi nel mondo dell'arte

    Sin dal 2001, ArtFacts.Net™ ha sviluppato un sofisticato database attraverso la collaborazione con gallerie, musei, fiere d’arte ed associazioni di galleristi nazionali ed internazionali.