Language and login selector start
lingua
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Language and login selector end
Artisti
570.580 biografie di artisti.

Nome Classificare 2017 Punti 2017 Links
B Kühlewind B n.d. n.d. n.d. n.d.
Beth B *1956 (61) 29.792 -3.049 181,20 -57,21
Booka B n.d. n.d. n.d. n.d.
Clementine B n.d. n.d. n.d. n.d.
Isa B n.d. n.d. n.d. n.d.
Joni B n.d. n.d. n.d. n.d.
Loreto B *1976 (41) n.d. n.d. n.d. n.d.
Mikael B n.d. n.d. n.d. n.d.
Myriam B n.d. n.d. n.d. n.d.
Vincent B n.d. n.d. n.d. n.d.
B & T n.d. n.d. n.d. n.d.
Michael B Edwards n.d. n.d. n.d. n.d.
David B Jang *1975 (42) KR n.d. n.d. n.d. n.d.
Frederick B Lamberger n.d. n.d. n.d. n.d.
B O Sailesh n.d. n.d. n.d. n.d.
b royalty n.d. n.d. n.d. n.d.
B Virdis n.d. n.d. n.d. n.d.
Adam J B Walker n.d. n.d. n.d. n.d.
Mykola Bіlous n.d. n.d. n.d. n.d.
Janita Bӧker n.d. n.d. n.d. n.d.
Antōnio Bārtolo n.d. n.d. n.d. n.d.
Radu BĂIEŞ n.d. n.d. n.d. n.d.
Ethel Băiaș 79.823 +2.191 45,30 -6,25
Bianca Băilă n.d. n.d. n.d. n.d.
Adriana Florea Băloiu n.d. n.d. n.d. n.d.
Maciej Bączyk n.d. n.d. n.d. n.d.
Edgar Bąk *1980 (37) PL 26.760 +931 204,24 -25,44
Jacek Bąkowski n.d. n.d. n.d. n.d.
Janusz Bąkowski *1922 (95) PL n.d. n.d. n.d. n.d.
Borisa Bērziņa n.d. n.d. n.d. n.d.
Māris Bērziņš n.d. n.d. n.d. n.d.
Reinis Bērziņš n.d. n.d. n.d. n.d.
Viesturs Bērziņš n.d. n.d. n.d. n.d.
Adam Bębenista n.d. n.d. n.d. n.d.
Ireneusz Bęc *1959 (58) n.d. n.d. n.d. n.d.
Piotr Będkowski n.d. n.d. n.d. n.d.
J. Bīne n.d. n.d. n.d. n.d.
Flēra Bīrmane n.d. n.d. n.d. n.d.
BURÇAK BİNGÖL n.d. n.d. n.d. n.d.
Alper Bıçaklıoğlu TR 92.599 +3.318 32,34 -3,77
Piotr Błażejewski *1950 (67) n.d. n.d. n.d. n.d.
Henryk Błachnio *1922 (95) n.d. n.d. n.d. n.d.
Karolina Błaszkowska n.d. n.d. n.d. n.d.
János Bődey n.d. n.d. n.d. n.d.
Sylva Březnová n.d. n.d. n.d. n.d.
Klára Břicháčková 97.255 +2.219 28,46 -4,38
Ngô Đěnh Bảo Châu n.d. n.d. n.d. n.d.
Renaud Bẻzy n.d. n.d. n.d. n.d.
B&H n.d. n.d. n.d. n.d.
B+B n.d. n.d. n.d. n.d.
B+J n.d. n.d. n.d. n.d.
B-1010 n.d. n.d. n.d. n.d.
B-52 Group n.d. n.d. n.d. n.d.
B-architecten n.d. n.d. n.d. n.d.
B-Bandj n.d. n.d. n.d. n.d.
Judith B-Kluge n.d. n.d. n.d. n.d.
B-Lo n.d. n.d. n.d. n.d.
B-Team n.d. n.d. n.d. n.d.
b. n.d. n.d. n.d. n.d.
Agata B. n.d. n.d. n.d. n.d.
agnes b. *1941 (76) FR 65.393 -4.783 65,51 -21,62
Alexandra B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Annie B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Camillo Sabogal B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Céline B. n.d. n.d. n.d. n.d.
David B. *1959 (58) FR 24.652 +5.867 222,76 +16,68
Franko B. *1960 (57) IT 10.413 -1.081 518,07 -149,95
Hakeem B. *1977 (40) FR 86.659 -11.964 37,92 -23,73
Isa B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Omar B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Ona B. *1957 (60) AT 10.012 -622 537,65 -127,16
Roxane B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Silvia B. *1963 (54) NL 19.436 -69 285,45 -49,24
Sylvia B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Alicia M. B. Ballard n.d. n.d. n.d. n.d.
David B. Cordas n.d. n.d. n.d. n.d.
B. Enkhbat n.d. n.d. n.d. n.d.
Isolde B. Glenz n.d. n.d. n.d. n.d.
Katarina B. Gyllenbaeck n.d. n.d. n.d. n.d.
B. Haviarová n.d. n.d. n.d. n.d.
B. K. S. n.d. n.d. n.d. n.d.
Chrystoph B. Lesniak n.d. n.d. n.d. n.d.
Janet B. McIntyre n.d. n.d. n.d. n.d.
Lucas B. Miller n.d. n.d. n.d. n.d.
Micheal B. Miller n.d. n.d. n.d. n.d.
Allison B. Miner n.d. n.d. n.d. n.d.
Ingegjerd B. Murstam n.d. n.d. n.d. n.d.
Joseph B. O\'Sickey n.d. n.d. n.d. n.d.
B. Philippe n.d. n.d. n.d. n.d.
Sandrine B. Skellie n.d. n.d. n.d. n.d.
Trille C. B. Skjelborg n.d. n.d. n.d. n.d.
Randi B. Studsgarth n.d. n.d. n.d. n.d.
Peter B. van Houten n.d. n.d. n.d. n.d.
Jon B. Wahling n.d. n.d. n.d. n.d.
Janet C. B. Whitman n.d. n.d. n.d. n.d.
b.a.n.g. lab n.d. n.d. n.d. n.d.
B.Ash n.d. n.d. n.d. n.d.
B.B.J. n.d. n.d. n.d. n.d.
B.C. Britton n.d. n.d. n.d. n.d.
B.Dankae n.d. n.d. n.d. n.d.
Bill and B.K. Kelm n.d. n.d. n.d. n.d.
B.R.Pandit n.d. n.d. n.d. n.d.
B.Vidal n.d. n.d. n.d. n.d.
b29 - Architectes n.d. n.d. n.d. n.d.
B2Fays n.d. n.d. n.d. n.d.
B53 n.d. n.d. n.d. n.d.
B6 n.d. n.d. n.d. n.d.
Amadou Ba n.d. n.d. n.d. n.d.
Cheikhou Ba SN 46.139 -759 107,93 -21,48
Ba Ba Arc n.d. n.d. n.d. n.d.
Ba Da 92.344 +1.031 32,59 -6,08
Ba Zhennong n.d. n.d. n.d. n.d.
Dalibor Bača n.d. n.d. n.d. n.d.
Vladimir Bačič n.d. n.d. n.d. n.d.
Inesa Bačiuškaitė n.d. n.d. n.d. n.d.
Yahya BaĞci n.d. n.d. n.d. n.d.
Yahya Bağcı n.d. n.d. n.d. n.d.
Michał Bałdyga n.d. n.d. n.d. n.d.
Stanisław Bałdyga n.d. n.d. n.d. n.d.
Sebastian Bałut n.d. n.d. n.d. n.d.
Piotr Bańczerowski n.d. n.d. n.d. n.d.
Basię Bańdę n.d. n.d. n.d. n.d.
Asia Baś n.d. n.d. n.d. n.d.
Esat C. Başak n.d. n.d. n.d. n.d.
İlayda Başar n.d. n.d. n.d. n.d.
Gülgün Başarır n.d. n.d. n.d. n.d.
Filiz Başaran n.d. n.d. n.d. n.d.
Selçuk Başaran n.d. n.d. n.d. n.d.
Zehra Başaran *1971 (46) TR n.d. n.d. n.d. n.d.
Yetkin Başarir n.d. n.d. n.d. n.d.
Neslihan Başer *1984 (33) n.d. n.d. n.d. n.d.
Bora Başkan n.d. n.d. n.d. n.d.
Tamer Başoğlu n.d. n.d. n.d. n.d.
Murat Başol n.d. n.d. n.d. n.d.
Sylvia Bächli n.d. n.d. n.d. n.d.
Fatimah Ba-Agil n.d. n.d. n.d. n.d.
Anthony Baab US 42.026 +1.483 121,72 -14,83
Fritz Baack n.d. n.d. n.d. n.d.
Hjordis Baacke n.d. n.d. n.d. n.d.
Hjördis Baacke n.d. n.d. n.d. n.d.
Carrie Ann Baade 93.537 -18 31,51 -7,01
Knud Baade 1808-1879 NO n.d. n.d. n.d. n.d.
Frau Baader n.d. n.d. n.d. n.d.
Friedemann Baader n.d. n.d. n.d. n.d.
Johannes Baader 1875-1955 DE 6.164 -53 825,50 -147,62
Peter Baader *1965 (52) DE 94.484 +541 30,73 -6,27
Biddee Baadjo n.d. n.d. n.d. n.d.
Miriam Baadjo n.d. n.d. n.d. n.d.
Lene Baadsvig *1984 (33) NO 39.841 +1.219 129,87 -16,67
Carl Baagře n.d. n.d. n.d. n.d.
Per Baagře n.d. n.d. n.d. n.d.
Eunice Oppong Baah n.d. n.d. n.d. n.d.
Mary Osei Baah n.d. n.d. n.d. n.d.
Jehsong Baak *1967 (50) 49.226 -113 99,03 -17,74
Nicolaas Baak 1892-1961 NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Paul Baak n.d. n.d. n.d. n.d.
Baak Je Sung n.d. n.d. n.d. n.d.
Frans Baake *1958 (59) NL 84.619 -4.237 39,97 -13,67
Hjördis Baake n.d. n.d. n.d. n.d.
Gerrit van Baakel n.d. n.d. n.d. n.d.
Ursula Baaken n.d. n.d. n.d. n.d.
Aziz Baako n.d. n.d. n.d. n.d.
Anton Baal n.d. n.d. n.d. n.d.
Aviva Baal-Teshuva n.d. n.d. n.d. n.d.
Mohmed Baala n.d. n.d. n.d. n.d.
Baala SAMBA n.d. n.d. n.d. n.d.
V P Baalakrishnan n.d. n.d. n.d. n.d.
Arthur S. Baalam n.d. n.d. n.d. n.d.
Abdel Hamid Baalbaki n.d. n.d. n.d. n.d.
Ayman Baalbaki *1975 (42) LB 15.658 +331 353,41 -52,06
Hussein Baalbaki *1974 (43) n.d. n.d. n.d. n.d.
Mohamad-Said Baalbaki *1974 (43) LB 9.123 +4 585,47 -96,98
Oussama Baalbaki *1978 (39) LB 94.911 +1.430 30,34 -5,38
Eva Baales *1982 (35) n.d. n.d. n.d. n.d.
Arthur Baalim *1942 (75) CA n.d. n.d. n.d. n.d.
Marije Baalman n.d. n.d. n.d. n.d.
Alex Baams n.d. n.d. n.d. n.d.
Geke Baan n.d. n.d. n.d. n.d.
Iwan Baan *1975 (42) NL 5.451 +155 922,23 -124,23
Joachim Baan *1979 (38) NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Josephine Baan n.d. n.d. n.d. n.d.
Nora de Baan 97.266 +752 28,45 -5,68
Tobias Baanders n.d. n.d. n.d. n.d.
Désirée de Baar NL 68.939 +1.324 59,66 -9,20
Gail Baar n.d. n.d. n.d. n.d.
Hillevi Baar n.d. n.d. n.d. n.d.
Hugo Baar 1873-1912 AT n.d. n.d. n.d. n.d.
Marion Baar-Stanfield *1895 (122) US n.d. n.d. n.d. n.d.
Cliff Baard *1954 (63) n.d. n.d. n.d. n.d.
Coby Baard n.d. n.d. n.d. n.d.
Evelyn van Baarda *1953 (64) NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Moss Baarda n.d. n.d. n.d. n.d.
Atty Baardman n.d. n.d. n.d. n.d.
Linda Baardsen *1972 (45) NO n.d. n.d. n.d. n.d.
Miriam van Baardwijk n.d. n.d. n.d. n.d.
Johannes Theodor Baargeld 1892-1927 DE 8.581 -326 619,21 -128,66
Els van Baarle n.d. n.d. n.d. n.d.
Baarns n.d. n.d. n.d. n.d.
Arjen Baars n.d. n.d. n.d. n.d.
Gernot Baars n.d. n.d. n.d. n.d.
Ingrid Baars n.d. n.d. n.d. n.d.
Uwe Baars n.d. n.d. n.d. n.d.
Judith E. Baarsma n.d. n.d. n.d. n.d.
Adriana Baarspul *1940 (77) n.d. n.d. n.d. n.d.
Theo Baart *1957 (60) NL 58.411 -2.001 77,98 -18,79
Hendrik Arie Baartman n.d. n.d. n.d. n.d.
Paul Baartmanns n.d. n.d. n.d. n.d.
Johannes Lodovicus Joseph M. Baartmans 1898-1968 NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Paul Baartmans n.d. n.d. n.d. n.d.
Johan Hendrik Baartscheer 1874-1937 NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Egge Baarveld *1955 (62) NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Catherine BAAS n.d. n.d. n.d. n.d.
Geert Baas *1955 (62) NL 70.667 +941 57,15 -9,42
Hans Günther Baas n.d. n.d. n.d. n.d.
Hans Günther Baas n.d. n.d. n.d. n.d.
Jacobus Baas *1945 (72) NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Jan Baas n.d. n.d. n.d. n.d.
Maarten Baas *1978 (39) NL 9.525 -286 562,78 -111,56
Martin Baas n.d. n.d. n.d. n.d.
Misja Baas n.d. n.d. n.d. n.d.
Roos Baas n.d. n.d. n.d. n.d.
Kurt Baasch 1891-1964 US n.d. n.d. n.d. n.d.
Dalia Baassiri n.d. n.d. n.d. n.d.
Bianca van Baast n.d. n.d. n.d. n.d.
A.F. de Baat n.d. n.d. n.d. n.d.
Batjargalin Baatarzorig *1983 (34) MN 70.295 +34.615 57,70 +29,50
Chris Baaten n.d. n.d. n.d. n.d.
Yaganoma Baatuolkuu GH n.d. n.d. n.d. n.d.
Achim Baatz n.d. n.d. n.d. n.d.
Ulrich Baatz n.d. n.d. n.d. n.d.
Rie Baauw n.d. n.d. n.d. n.d.
Acci Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Akira Baba *1952 (65) JP n.d. n.d. n.d. n.d.
Akira Baba 1932-2000 JP n.d. n.d. n.d. n.d.
Corneliu Baba 1906-1997 RO 40.726 -1.447 126,37 -28,00
Eyad Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Kanako Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Kashio Baba 1927-1994 JP n.d. n.d. n.d. n.d.
Kayo Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Kentaro Baba *1968 (49) JP 56.020 -776 82,93 -16,83
Megumi Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Minoru Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Natsumi Baba *1983 (34) n.d. n.d. n.d. n.d.
Peruşan Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Shinsaku Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Takuya Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Tetsuaki Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Tomoko Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Toshimitsu Baba *1981 (36) JP 71.719 +1.569 55,69 -8,20
Toshiro Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Younes Baba-Ali *1986 (31) MA 11.604 +427 470,07 -58,75
Baba-jaga n.d. n.d. n.d. n.d.
Seyhun Babac n.d. n.d. n.d. n.d.
Esad Babacic n.d. n.d. n.d. n.d.
Shukrat Babadjan n.d. n.d. n.d. n.d.
Tafsout Babadji n.d. n.d. n.d. n.d.
Farhad Babaei n.d. n.d. n.d. n.d.
Polidor Babaev 1813-1870 UA n.d. n.d. n.d. n.d.
Rasim Babaev 1927-2007 AZ n.d. n.d. n.d. n.d.
Inna Babaeva UA 62.200 +2.092 70,88 -8,68
Shahoo Babai IR n.d. n.d. n.d. n.d.
Vered Babai n.d. n.d. n.d. n.d.
Ani Babaian n.d. n.d. n.d. n.d.
Arminia Babaian FR n.d. n.d. n.d. n.d.
Lianna Babaian n.d. n.d. n.d. n.d.
Sajed Babaie n.d. n.d. n.d. n.d.
Igor V. Babailov n.d. n.d. n.d. n.d.
Ante Babaja 1927-2010 HR n.d. n.d. n.d. n.d.
Alexander Babak *1957 (60) UA 91.991 -945 32,88 -8,17
Hana Babak n.d. n.d. n.d. n.d.
Mykola Babak UA n.d. n.d. n.d. n.d.
Oleksander Babak n.d. n.d. n.d. n.d.
Tamara Babak n.d. n.d. n.d. n.d.
Marina Babakoff *1976 (41) FR n.d. n.d. n.d. n.d.
Iveta Babakova n.d. n.d. n.d. n.d.
Justus Babal n.d. n.d. n.d. n.d.
Meliha Babalık n.d. n.d. n.d. n.d.
Mia Babalis n.d. n.d. n.d. n.d.
Dzian Baban n.d. n.d. n.d. n.d.
Valery Babanov n.d. n.d. n.d. n.d.
Adela Babanova *1980 (37) CZ 10.221 +276 526,62 -73,55
anush babanyan AM n.d. n.d. n.d. n.d.
Mustafa Babar n.d. n.d. n.d. n.d.
Unum Babar *1986 (31) PK n.d. n.d. n.d. n.d.
Babar Azeemi n.d. n.d. n.d. n.d.
Otilia Babara n.d. n.d. n.d. n.d.
Andrew Babarczy n.d. n.d. n.d. n.d.
Siarzuk Babareka BY n.d. n.d. n.d. n.d.
Louise Babari n.d. n.d. n.d. n.d.
Marc Babarit *1958 (59) FR n.d. n.d. n.d. n.d.
Ivo Babarovic n.d. n.d. n.d. n.d.
Natalia Babarovic *1966 (51) CL 24.510 +290 224,11 -34,00
Jessica Babarskas n.d. n.d. n.d. n.d.
Syargey Babaryka n.d. n.d. n.d. n.d.
Augustine Ademuleya Babasehinde n.d. n.d. n.d. n.d.
Nick Babash n.d. n.d. n.d. n.d.
Bada Jacob Babasola n.d. n.d. n.d. n.d.
Erdinc Babat *1977 (40) TR n.d. n.d. n.d. n.d.
Erika Babatz *1966 (51) MX n.d. n.d. n.d. n.d.
Erlinda Babauta n.d. n.d. n.d. n.d.
Alexis Babayan n.d. n.d. n.d. n.d.
Janna Babayan n.d. n.d. n.d. n.d.
knar babayan AM n.d. n.d. n.d. n.d.
Chingiz Babayev *1964 (53) AZ 12.967 -828 424,18 -100,12
Rashad Babayev *1979 (38) AZ n.d. n.d. n.d. n.d.
Rasim Babayev 1927-2007 AZ 10.839 +615 501,01 -53,19
Galia Babayoff-Caduri n.d. n.d. n.d. n.d.
Tasos Babazias n.d. n.d. n.d. n.d.
Brian Babb n.d. n.d. n.d. n.d.
Charlotte Babb 1800-1885 UK n.d. n.d. n.d. n.d.
Joel Babb US n.d. n.d. n.d. n.d.
Julia Babb n.d. n.d. n.d. n.d.
Tania Babb n.d. n.d. n.d. n.d.
Slack Babbath n.d. n.d. n.d. n.d.
August Babberger 1885-1936 DE n.d. n.d. n.d. n.d.
Anna Maria Babberger-Tobler 1882-1935 CH n.d. n.d. n.d. n.d.
James G. Babbidge n.d. n.d. n.d. n.d.
Sheila Babbie n.d. n.d. n.d. n.d.
Art Babbitt 1907-1992 US n.d. n.d. n.d. n.d.
Cornelia Babbitt n.d. n.d. n.d. n.d.
Dina Babbitt 1923-2009 CZ n.d. n.d. n.d. n.d.
J. P. Babbitt n.d. n.d. n.d. n.d.
Krista Babbitt n.d. n.d. n.d. n.d.
Salli Babbitt n.d. n.d. n.d. n.d.
Steve Babbitt n.d. n.d. n.d. n.d.
Daniele Babbo n.d. n.d. n.d. n.d.
Danilo Babbo n.d. n.d. n.d. n.d.
Angela Babby 46.492 +895 106,80 -15,42
Andrey Babchinsky n.d. n.d. n.d. n.d.
Djeff Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Ellen Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Herb Babcock *1946 (71) n.d. n.d. n.d. n.d.
Herbert Babcock *1946 (71) US n.d. n.d. n.d. n.d.
Jennifer Babcock *1962 (55) CA n.d. n.d. n.d. n.d.
Jo Babcock 86.911 +122 37,63 -7,82
John Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Joseph Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Josh Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Joshua Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Leigh Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Mark Babcock *1961 (56) US n.d. n.d. n.d. n.d.
Mary Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
May Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Richard Babcock 1887-1954 US n.d. n.d. n.d. n.d.
Shirley Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
William P. Babcock 1826-1899 US n.d. n.d. n.d. n.d.
Wendy Babcox n.d. n.d. n.d. n.d.
Babe LN n.d. n.d. n.d. n.d.
Elham Babei n.d. n.d. n.d. n.d.
Marc Erwin Babej *1970 (47) DE 93.678 +3.961 31,38 -3,13
Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Arthur Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Brigitte Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Isaac Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Lee Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Lioba Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Pierre-Edme Babel 1720-1775 n.d. n.d. n.d. n.d.
Zoro Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Gazira Babeli 20.101 -239 275,50 -50,36
Albert Babelyan *1972 (45) RU, AM n.d. n.d. n.d. n.d.
Dmitry Babenko n.d. n.d. n.d. n.d.
Pavel Babenko *1946 (71) RU n.d. n.d. n.d. n.d.
Marc Babenschneider *1971 (46) DE n.d. n.d. n.d. n.d.
Alice Baber 1928-1982 US 84.335 -814 40,28 -9,37
Charles Baber n.d. n.d. n.d. n.d.
Jerry Baber US n.d. n.d. n.d. n.d.
John Baber n.d. n.d. n.d. n.d.
Phil Baber n.d. n.d. n.d. n.d.
Tarik Baber n.d. n.d. n.d. n.d.
Alexandra Babes n.d. n.d. n.d. n.d.
Nathan Babet n.d. n.d. n.d. n.d.
Babeth n.d. n.d. n.d. n.d.
Bernard Babette n.d. n.d. n.d. n.d.
Carla Antonia Babette n.d. n.d. n.d. n.d.
Leona Babette n.d. n.d. n.d. n.d.
Giampaolo Babetto *1947 (70) IT 19.621 -117 282,85 -49,30
Rasim Babev AZ n.d. n.d. n.d. n.d.
Inna Babeva n.d. n.d. n.d. n.d.
Jana Babez Terblanche n.d. n.d. n.d. n.d.
Babi n.d. n.d. n.d. n.d.
Bozica Babić n.d. n.d. n.d. n.d.
Damir Babić *1962 (55) HR 86.972 -3.274 37,57 -11,86
Danijel Babić *1967 (50) BA n.d. n.d. n.d. n.d.
Milijana Babić *1972 (45) HR 15.557 -218 356,02 -65,64
Agnieszka Babińska n.d. n.d. n.d. n.d.
Anna Babiak *1978 (39) n.d. n.d. n.d. n.d.
Edward Babiarz n.d. n.d. n.d. n.d.
Marius Babias *1962 (55) RO n.d. n.d. n.d. n.d.
Alexander Babic *1974 (43) n.d. n.d. n.d. n.d.
Antun Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Bojan Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Dubravka Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Ervin Babic *1983 (34) BA 59.561 -7.323 75,71 -32,16
Ljubo Babic 1890-1974 HR 50.968 -868 94,65 -19,24
Ludmila Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Nebojsa Babic *1968 (49) n.d. n.d. n.d. n.d.
Novenka Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Robert Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Tinkara Babic *1990 (27) 83.014 +2.642 41,71 -5,34
Velma Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Maja Babic Kosir n.d. n.d. n.d. n.d.
Yury Babich n.d. n.d. n.d. n.d.
Dmitri Babichenko 1901-1991 RU n.d. n.d. n.d. n.d.
Alexei Babichev 1887-1963 RU n.d. n.d. n.d. n.d.
Petras Babickas n.d. n.d. n.d. n.d.
Karol Babicz n.d. n.d. n.d. n.d.
Natalia Babicz-Bereźnicka n.d. n.d. n.d. n.d.
Peter Babies n.d. n.d. n.d. n.d.
Iwan Babij n.d. n.d. n.d. n.d.
Hratch Babikian n.d. n.d. n.d. n.d.
Ievos Babilaitė n.d. n.d. n.d. n.d.
Ieva Babilaitė-Ibelhauptienė n.d. n.d. n.d. n.d.
Sitas Egle Babilaite n.d. n.d. n.d. n.d.
Assurbanipal Babilla n.d. n.d. n.d. n.d.
Cecile Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Deborah Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Ferréol Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Jessie Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Julien Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Lev Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Magali Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Myriam Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Olivier Babin *1975 (42) FR 6.579 -736 778,01 -233,10
Sylvette Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Jana Babincová *1977 (40) 57.002 +1.468 80,85 -11,10
Amy Babinec n.d. n.d. n.d. n.d.
Brooke Babington 63.543 +1.952 68,60 -8,65
Suzy Babington n.d. n.d. n.d. n.d.
Enzo Babini *1954 (63) IT n.d. n.d. n.d. n.d.
Luca Babini n.d. n.d. n.d. n.d.
Stefano Babini n.d. n.d. n.d. n.d.
Barbara Babinski n.d. n.d. n.d. n.d.
Maciej Babinsky *1931 (86) BR, PL 94.325 +1.054 30,84 -5,79
Csilla Babinszky 64.488 +621 67,03 -10,93
Cécile Babiole FR 11.820 +104 462,04 -71,49
Larry Babis *1949 (68) n.d. n.d. n.d. n.d.
Maya Babiszewska n.d. n.d. n.d. n.d.
Anatoliy Babiychuk *1975 (42) UA 54.566 -491 86,08 -16,66
Ivan Babiď n.d. n.d. n.d. n.d.
Lucia Babjaková n.d. n.d. n.d. n.d.
Priscilla Von Babka n.d. n.d. n.d. n.d.
Ulyana Babkina n.d. n.d. n.d. n.d.
Sergei Fedorovich Babkov n.d. n.d. n.d. n.d.
Marketa Babkova n.d. n.d. n.d. n.d.
Anette Babl 59.530 -1.978 75,78 -18,32
Kendall Babl n.d. n.d. n.d. n.d.
Mona Babl *1970 (47) DE n.d. n.d. n.d. n.d.
Nick Bable n.d. n.d. n.d. n.d.
Emmanuel Babled *1967 (50) 81.790 -3.254 43,00 -13,04
Marcia Babler 96.573 +604 28,99 -5,94
Andy Bablo n.d. n.d. n.d. n.d.
Karin Bablok *1964 (53) DE 86.360 -1.432 38,21 -9,70
Jonathan Bablon n.d. n.d. n.d. n.d.
Jaka Babnik *1979 (38) n.d. n.d. n.d. n.d.
Barbara Babo n.d. n.d. n.d. n.d.
Mirella Babo n.d. n.d. n.d. n.d.
Jeff Babock n.d. n.d. n.d. n.d.
Jacopo Baboni-Schillingi *1971 (46) IT n.d. n.d. n.d. n.d.
Ivan Baborák n.d. n.d. n.d. n.d.
László Babos n.d. n.d. n.d. n.d.
Palma Babos n.d. n.d. n.d. n.d.
Phil Babot 90.789 +15 34,01 -7,28
Phillip Babot n.d. n.d. n.d. n.d.
Babou n.d. n.d. n.d. n.d.
Christian Babou 1946-2005 FR 23.953 -384 229,38 -42,76
Dimitris Baboulis *1979 (38) GR 32.459 +455 164,55 -25,05
Eugčne Baboulčne 1905-1994 FR n.d. n.d. n.d. n.d.
Zaki Baboun n.d. n.d. n.d. n.d.
Manolis Baboussis *1950 (67) GR 23.874 +1.320 230,24 -23,89
Milivoje Babović n.d. n.d. n.d. n.d.
Toma Babović n.d. n.d. n.d. n.d.
Zoran Babović n.d. n.d. n.d. n.d.
Irem Babovic n.d. n.d. n.d. n.d.
Toma Babovic n.d. n.d. n.d. n.d.
Dejan Babovica n.d. n.d. n.d. n.d.
Marco Babrbieri n.d. n.d. n.d. n.d.
Babs n.d. n.d. n.d. n.d.
Babs n.d. n.d. n.d. n.d.
Leo Babsky n.d. n.d. n.d. n.d.
Subash Babu n.d. n.d. n.d. n.d.
Victor Babu n.d. n.d. n.d. n.d.
Raja Babu Sharma *1956 (61) 66.066 +3.226 64,37 -6,20
Calliope Babu-Khan n.d. n.d. n.d. n.d.
Lasha Babuadze n.d. n.d. n.d. n.d.
Demetrio Babul n.d. n.d. n.d. n.d.
Mary Ann Babula n.d. n.d. n.d. n.d.
Roma Babuniak *1952 (65) 80.872 -609 44,07 -9,70
Ugur Babur n.d. n.d. n.d. n.d.
Michail Baburin n.d. n.d. n.d. n.d.
Ladislav Babuscak *1985 (32) 92.356 -1.701 32,58 -8,87
Dingo Babusch n.d. n.d. n.d. n.d.
Irina Babushkina 94.604 +3.924 30,62 -3,03
Virginija Babusyte-Venckuniene n.d. n.d. n.d. n.d.
Vivian Babuts n.d. n.d. n.d. n.d.
Dave Baby n.d. n.d. n.d. n.d.
Baby Dee n.d. n.d. n.d. n.d.
Babycastles artists n.d. n.d. n.d. n.d.
Robert Babylon n.d. n.d. n.d. n.d.
Elizabeth Babyn n.d. n.d. n.d. n.d.
Febie Babyrose n.d. n.d. n.d. n.d.
  • ArtFacts.Net- il tuo fornitore di servizi nel mondo dell'arte

    Sin dal 2001, ArtFacts.Net™ ha sviluppato un sofisticato database attraverso la collaborazione con gallerie, musei, fiere d’arte ed associazioni di galleristi nazionali ed internazionali.