Language and login selector start
lingua
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Language and login selector end
Artisti
577.805 biografie di artisti.

Nome Classificare 2017 Punti 2017 Links
B Kühlewind B n.d. n.d. n.d. n.d.
Beth B *1956 (61) 29.843 -3.080 181,21 -57,22
Booka B n.d. n.d. n.d. n.d.
Clementine B n.d. n.d. n.d. n.d.
Isa B n.d. n.d. n.d. n.d.
Joni B n.d. n.d. n.d. n.d.
Loreto B *1976 (41) n.d. n.d. n.d. n.d.
Mikael B n.d. n.d. n.d. n.d.
Myriam B n.d. n.d. n.d. n.d.
Vincent B n.d. n.d. n.d. n.d.
B & T n.d. n.d. n.d. n.d.
Michael B Edwards n.d. n.d. n.d. n.d.
David B Jang *1975 (42) KR n.d. n.d. n.d. n.d.
Frederick B Lamberger n.d. n.d. n.d. n.d.
B O Sailesh n.d. n.d. n.d. n.d.
b royalty n.d. n.d. n.d. n.d.
B Virdis n.d. n.d. n.d. n.d.
Adam J B Walker n.d. n.d. n.d. n.d.
Mykola Bіlous n.d. n.d. n.d. n.d.
Janita Bӧker n.d. n.d. n.d. n.d.
Antōnio Bārtolo n.d. n.d. n.d. n.d.
Radu BĂIEŞ n.d. n.d. n.d. n.d.
Ethel Băiaș 79.920 +2.180 45,32 -6,24
Bianca Băilă n.d. n.d. n.d. n.d.
Adriana Florea Băloiu n.d. n.d. n.d. n.d.
Maciej Bączyk n.d. n.d. n.d. n.d.
Edgar Bąk *1980 (37) PL 26.799 +908 204,27 -25,44
Jacek Bąkowski n.d. n.d. n.d. n.d.
Janusz Bąkowski *1922 (95) PL n.d. n.d. n.d. n.d.
Borisa Bērziņa n.d. n.d. n.d. n.d.
Māris Bērziņš n.d. n.d. n.d. n.d.
Reinis Bērziņš n.d. n.d. n.d. n.d.
Viesturs Bērziņš n.d. n.d. n.d. n.d.
Adam Bębenista n.d. n.d. n.d. n.d.
Ireneusz Bęc *1959 (58) n.d. n.d. n.d. n.d.
Piotr Będkowski n.d. n.d. n.d. n.d.
J. Bīne n.d. n.d. n.d. n.d.
Flēra Bīrmane n.d. n.d. n.d. n.d.
BURÇAK BİNGÖL n.d. n.d. n.d. n.d.
Alper Bıçaklıoğlu TR 92.720 +3.294 32,34 -3,77
Piotr Błażejewski *1950 (67) n.d. n.d. n.d. n.d.
Henryk Błachnio *1922 (95) n.d. n.d. n.d. n.d.
Karolina Błaszkowska n.d. n.d. n.d. n.d.
János Bődey n.d. n.d. n.d. n.d.
Sylva Březnová n.d. n.d. n.d. n.d.
Klára Břicháčková 97.366 +2.208 28,46 -4,38
Ngô Đěnh Bảo Châu n.d. n.d. n.d. n.d.
Renaud Bẻzy n.d. n.d. n.d. n.d.
B&H n.d. n.d. n.d. n.d.
B+B n.d. n.d. n.d. n.d.
B+J n.d. n.d. n.d. n.d.
B-1010 n.d. n.d. n.d. n.d.
B-52 Group n.d. n.d. n.d. n.d.
B-architecten n.d. n.d. n.d. n.d.
B-Bandj n.d. n.d. n.d. n.d.
Judith B-Kluge n.d. n.d. n.d. n.d.
B-Lo n.d. n.d. n.d. n.d.
B-Team n.d. n.d. n.d. n.d.
b. n.d. n.d. n.d. n.d.
Agata B. n.d. n.d. n.d. n.d.
agnes b. *1941 (76) FR 65.509 -4.855 65,51 -21,62
Alexandra B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Annie B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Camillo Sabogal B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Céline B. n.d. n.d. n.d. n.d.
David B. *1959 (58) FR 24.686 +5.858 222,79 +16,68
Franko B. *1960 (57) IT 10.439 -1.100 518,20 -150,01
Hakeem B. *1977 (40) FR 86.765 -11.989 37,93 -23,72
Isa B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Omar B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Ona B. *1957 (60) AT 10.044 -643 537,64 -127,19
Roxane B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Silvia B. *1963 (54) NL 19.461 -81 285,47 -49,24
Sylvia B. n.d. n.d. n.d. n.d.
Alicia M. B. Ballard n.d. n.d. n.d. n.d.
David B. Cordas n.d. n.d. n.d. n.d.
B. Enkhbat n.d. n.d. n.d. n.d.
Isolde B. Glenz n.d. n.d. n.d. n.d.
Katarina B. Gyllenbaeck n.d. n.d. n.d. n.d.
B. Haviarová n.d. n.d. n.d. n.d.
B. K. S. n.d. n.d. n.d. n.d.
Chrystoph B. Lesniak n.d. n.d. n.d. n.d.
Janet B. McIntyre n.d. n.d. n.d. n.d.
Lucas B. Miller n.d. n.d. n.d. n.d.
Micheal B. Miller n.d. n.d. n.d. n.d.
Allison B. Miner n.d. n.d. n.d. n.d.
Ingegjerd B. Murstam n.d. n.d. n.d. n.d.
Joseph B. O\'Sickey n.d. n.d. n.d. n.d.
B. Philippe n.d. n.d. n.d. n.d.
Sandrine B. Skellie n.d. n.d. n.d. n.d.
Trille C. B. Skjelborg n.d. n.d. n.d. n.d.
Randi B. Studsgarth n.d. n.d. n.d. n.d.
Peter B. van Houten n.d. n.d. n.d. n.d.
Jon B. Wahling n.d. n.d. n.d. n.d.
Janet C. B. Whitman n.d. n.d. n.d. n.d.
b.a.n.g. lab n.d. n.d. n.d. n.d.
B.Ash n.d. n.d. n.d. n.d.
B.B.J. n.d. n.d. n.d. n.d.
B.C. Britton n.d. n.d. n.d. n.d.
B.Dankae n.d. n.d. n.d. n.d.
Bill and B.K. Kelm n.d. n.d. n.d. n.d.
B.R.Pandit n.d. n.d. n.d. n.d.
B.Vidal n.d. n.d. n.d. n.d.
b29 - Architectes n.d. n.d. n.d. n.d.
B2Fays n.d. n.d. n.d. n.d.
B53 n.d. n.d. n.d. n.d.
B6 n.d. n.d. n.d. n.d.
Amadou Ba n.d. n.d. n.d. n.d.
Cheikhou Ba SN 46.210 -792 107,92 -21,47
Ba Ba Arc n.d. n.d. n.d. n.d.
Ba Da 92.427 +1.015 32,62 -6,09
Ba Zhennong n.d. n.d. n.d. n.d.
Dalibor Bača n.d. n.d. n.d. n.d.
Vladimir Bačič n.d. n.d. n.d. n.d.
Inesa Bačiuškaitė n.d. n.d. n.d. n.d.
Yahya BaĞci n.d. n.d. n.d. n.d.
Yahya Bağcı n.d. n.d. n.d. n.d.
Michał Bałdyga n.d. n.d. n.d. n.d.
Stanisław Bałdyga n.d. n.d. n.d. n.d.
Sebastian Bałut n.d. n.d. n.d. n.d.
Piotr Bańczerowski n.d. n.d. n.d. n.d.
Basię Bańdę n.d. n.d. n.d. n.d.
Asia Baś n.d. n.d. n.d. n.d.
Esat C. Başak n.d. n.d. n.d. n.d.
İlayda Başar n.d. n.d. n.d. n.d.
Gülgün Başarır n.d. n.d. n.d. n.d.
Filiz Başaran n.d. n.d. n.d. n.d.
Selçuk Başaran n.d. n.d. n.d. n.d.
Zehra Başaran *1971 (46) TR n.d. n.d. n.d. n.d.
Yetkin Başarir n.d. n.d. n.d. n.d.
Neslihan Başer *1984 (33) n.d. n.d. n.d. n.d.
Bora Başkan n.d. n.d. n.d. n.d.
Tamer Başoğlu n.d. n.d. n.d. n.d.
Murat Başol n.d. n.d. n.d. n.d.
Sylvia Bächli n.d. n.d. n.d. n.d.
Fatimah Ba-Agil n.d. n.d. n.d. n.d.
Anthony Baab US 42.097 +1.440 121,72 -14,83
Fritz Baack n.d. n.d. n.d. n.d.
Hjordis Baacke n.d. n.d. n.d. n.d.
Hjördis Baacke n.d. n.d. n.d. n.d.
Carrie Ann Baade 93.624 -28 31,53 -7,01
Knud Baade 1808-1879 NO n.d. n.d. n.d. n.d.
Frau Baader n.d. n.d. n.d. n.d.
Friedemann Baader n.d. n.d. n.d. n.d.
Johannes Baader 1875-1955 DE 6.179 -63 825,56 -147,62
Peter Baader *1965 (52) DE 94.602 +514 30,73 -6,27
Biddee Baadjo n.d. n.d. n.d. n.d.
Miriam Baadjo n.d. n.d. n.d. n.d.
Lene Baadsvig *1984 (33) NO 39.918 +1.194 129,82 -16,66
Carl Baagře n.d. n.d. n.d. n.d.
Per Baagře n.d. n.d. n.d. n.d.
Eunice Oppong Baah n.d. n.d. n.d. n.d.
Mary Osei Baah n.d. n.d. n.d. n.d.
Jehsong Baak *1967 (50) 49.297 -159 99,04 -17,74
Nicolaas Baak 1892-1961 NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Paul Baak n.d. n.d. n.d. n.d.
Baak Je Sung n.d. n.d. n.d. n.d.
Frans Baake *1958 (59) NL 84.722 -4.254 39,97 -13,67
Hjördis Baake n.d. n.d. n.d. n.d.
Gerrit van Baakel n.d. n.d. n.d. n.d.
Ursula Baaken n.d. n.d. n.d. n.d.
Aziz Baako n.d. n.d. n.d. n.d.
Anton Baal n.d. n.d. n.d. n.d.
Aviva Baal-Teshuva n.d. n.d. n.d. n.d.
Mohmed Baala n.d. n.d. n.d. n.d.
Baala SAMBA n.d. n.d. n.d. n.d.
V P Baalakrishnan n.d. n.d. n.d. n.d.
Arthur S. Baalam n.d. n.d. n.d. n.d.
Abdel Hamid Baalbaki n.d. n.d. n.d. n.d.
Ayman Baalbaki *1975 (42) LB 15.687 +318 353,45 -52,07
Hussein Baalbaki *1974 (43) n.d. n.d. n.d. n.d.
Mohamad-Said Baalbaki *1974 (43) LB 9.149 -9 585,49 -96,98
Oussama Baalbaki *1978 (39) LB 95.026 +1.413 30,34 -5,38
Eva Baales *1982 (35) n.d. n.d. n.d. n.d.
Arthur Baalim *1942 (75) CA n.d. n.d. n.d. n.d.
Marije Baalman n.d. n.d. n.d. n.d.
Alex Baams n.d. n.d. n.d. n.d.
Geke Baan n.d. n.d. n.d. n.d.
Iwan Baan *1975 (42) NL 5.459 +151 922,36 -124,23
Joachim Baan *1979 (38) NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Josephine Baan n.d. n.d. n.d. n.d.
Nora de Baan 97.381 +742 28,45 -5,68
Tobias Baanders n.d. n.d. n.d. n.d.
Désirée de Baar NL 69.041 +1.302 59,67 -9,20
Gail Baar n.d. n.d. n.d. n.d.
Hillevi Baar n.d. n.d. n.d. n.d.
Hugo Baar 1873-1912 AT n.d. n.d. n.d. n.d.
Marion Baar-Stanfield *1895 (122) US n.d. n.d. n.d. n.d.
Cliff Baard *1954 (63) n.d. n.d. n.d. n.d.
Coby Baard n.d. n.d. n.d. n.d.
Evelyn van Baarda *1953 (64) NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Moss Baarda n.d. n.d. n.d. n.d.
Atty Baardman n.d. n.d. n.d. n.d.
Linda Baardsen *1972 (45) NO n.d. n.d. n.d. n.d.
Miriam van Baardwijk n.d. n.d. n.d. n.d.
Johannes Theodor Baargeld 1892-1927 DE 8.595 -340 619,24 -128,67
Els van Baarle n.d. n.d. n.d. n.d.
Baarns n.d. n.d. n.d. n.d.
Arjen Baars n.d. n.d. n.d. n.d.
Gernot Baars n.d. n.d. n.d. n.d.
Ingrid Baars n.d. n.d. n.d. n.d.
Uwe Baars n.d. n.d. n.d. n.d.
Judith E. Baarsma n.d. n.d. n.d. n.d.
Adriana Baarspul *1940 (77) n.d. n.d. n.d. n.d.
Theo Baart *1957 (60) NL 58.493 -2.037 77,98 -18,79
Hendrik Arie Baartman n.d. n.d. n.d. n.d.
Paul Baartmanns n.d. n.d. n.d. n.d.
Johannes Lodovicus Joseph M. Baartmans 1898-1968 NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Paul Baartmans n.d. n.d. n.d. n.d.
Johan Hendrik Baartscheer 1874-1937 NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Egge Baarveld *1955 (62) NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Catherine BAAS n.d. n.d. n.d. n.d.
Geert Baas *1955 (62) NL 70.773 +917 57,15 -9,42
Hans Günther Baas n.d. n.d. n.d. n.d.
Hans Günther Baas n.d. n.d. n.d. n.d.
Jacobus Baas *1945 (72) NL n.d. n.d. n.d. n.d.
Jan Baas n.d. n.d. n.d. n.d.
Maarten Baas *1978 (39) NL 9.536 -291 563,53 -111,10
Martin Baas n.d. n.d. n.d. n.d.
Misja Baas n.d. n.d. n.d. n.d.
Roos Baas n.d. n.d. n.d. n.d.
Kurt Baasch 1891-1964 US n.d. n.d. n.d. n.d.
Dalia Baassiri n.d. n.d. n.d. n.d.
Bianca van Baast n.d. n.d. n.d. n.d.
A.F. de Baat n.d. n.d. n.d. n.d.
Batjargalin Baatarzorig *1983 (34) MN 70.401 +34.599 57,70 +29,50
Chris Baaten n.d. n.d. n.d. n.d.
Yaganoma Baatuolkuu GH n.d. n.d. n.d. n.d.
Achim Baatz n.d. n.d. n.d. n.d.
Ulrich Baatz n.d. n.d. n.d. n.d.
Rie Baauw n.d. n.d. n.d. n.d.
Acci Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Akira Baba 1932-2000 JP n.d. n.d. n.d. n.d.
Akira Baba *1952 (65) JP n.d. n.d. n.d. n.d.
Corneliu Baba 1906-1997 RO 40.789 -1.474 126,38 -27,99
Eyad Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Kanako Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Kashio Baba 1927-1994 JP n.d. n.d. n.d. n.d.
Kayo Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Kentaro Baba *1968 (49) JP 56.115 -828 82,93 -16,83
Megumi Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Minoru Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Natsumi Baba *1983 (34) n.d. n.d. n.d. n.d.
Peruşan Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Shinsaku Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Takuya Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Tetsuaki Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Tomoko Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Toshimitsu Baba *1981 (36) JP 71.819 +1.553 55,69 -8,20
Toshiro Baba n.d. n.d. n.d. n.d.
Younes Baba-Ali *1986 (31) MA 11.627 +417 470,23 -58,76
Baba-jaga n.d. n.d. n.d. n.d.
Seyhun Babac n.d. n.d. n.d. n.d.
Esad Babacic n.d. n.d. n.d. n.d.
Shukrat Babadjan n.d. n.d. n.d. n.d.
Tafsout Babadji n.d. n.d. n.d. n.d.
Farhad Babaei n.d. n.d. n.d. n.d.
Polidor Babaev 1813-1870 UA n.d. n.d. n.d. n.d.
Rasim Babaev 1927-2007 AZ n.d. n.d. n.d. n.d.
Inna Babaeva UA 62.305 +2.039 70,88 -8,68
Shahoo Babai IR n.d. n.d. n.d. n.d.
Vered Babai n.d. n.d. n.d. n.d.
Ani Babaian n.d. n.d. n.d. n.d.
Arminia Babaian FR n.d. n.d. n.d. n.d.
Lianna Babaian n.d. n.d. n.d. n.d.
Sajed Babaie n.d. n.d. n.d. n.d.
Igor V. Babailov n.d. n.d. n.d. n.d.
Ante Babaja 1927-2010 HR n.d. n.d. n.d. n.d.
Alexander Babak *1957 (60) UA 92.110 -964 32,88 -8,17
Hana Babak n.d. n.d. n.d. n.d.
Mykola Babak UA n.d. n.d. n.d. n.d.
Oleksander Babak n.d. n.d. n.d. n.d.
Tamara Babak n.d. n.d. n.d. n.d.
Marina Babakoff *1976 (41) FR n.d. n.d. n.d. n.d.
Iveta Babakova n.d. n.d. n.d. n.d.
Justus Babal n.d. n.d. n.d. n.d.
Meliha Babalık n.d. n.d. n.d. n.d.
Mia Babalis n.d. n.d. n.d. n.d.
Dzian Baban n.d. n.d. n.d. n.d.
Valery Babanov n.d. n.d. n.d. n.d.
Adela Babanova *1980 (37) CZ 10.251 +249 526,83 -73,57
anush babanyan AM n.d. n.d. n.d. n.d.
Mustafa Babar n.d. n.d. n.d. n.d.
Unum Babar *1986 (31) PK n.d. n.d. n.d. n.d.
Babar Azeemi n.d. n.d. n.d. n.d.
Otilia Babara n.d. n.d. n.d. n.d.
Andrew Babarczy n.d. n.d. n.d. n.d.
Siarzuk Babareka BY n.d. n.d. n.d. n.d.
Louise Babari n.d. n.d. n.d. n.d.
Marc Babarit *1958 (59) FR n.d. n.d. n.d. n.d.
Ivo Babarovic n.d. n.d. n.d. n.d.
Natalia Babarovic *1966 (51) CL 24.542 +274 224,13 -34,01
Jessica Babarskas n.d. n.d. n.d. n.d.
Syargey Babaryka n.d. n.d. n.d. n.d.
Augustine Ademuleya Babasehinde n.d. n.d. n.d. n.d.
Nick Babash n.d. n.d. n.d. n.d.
Bada Jacob Babasola n.d. n.d. n.d. n.d.
Erdinc Babat *1977 (40) TR n.d. n.d. n.d. n.d.
Erika Babatz *1966 (51) MX n.d. n.d. n.d. n.d.
Erlinda Babauta n.d. n.d. n.d. n.d.
Alexis Babayan n.d. n.d. n.d. n.d.
Janna Babayan n.d. n.d. n.d. n.d.
knar babayan AM n.d. n.d. n.d. n.d.
Chingiz Babayev *1964 (53) AZ 13.003 -850 424,28 -100,13
Rashad Babayev *1979 (38) AZ n.d. n.d. n.d. n.d.
Rasim Babayev 1927-2007 AZ 10.869 +597 501,10 -53,20
Galia Babayoff-Caduri n.d. n.d. n.d. n.d.
Tasos Babazias n.d. n.d. n.d. n.d.
Brian Babb n.d. n.d. n.d. n.d.
Charlotte Babb 1800-1885 UK n.d. n.d. n.d. n.d.
Joel Babb US n.d. n.d. n.d. n.d.
Julia Babb n.d. n.d. n.d. n.d.
Tania Babb n.d. n.d. n.d. n.d.
Slack Babbath n.d. n.d. n.d. n.d.
August Babberger 1885-1936 DE n.d. n.d. n.d. n.d.
Anna Maria Babberger-Tobler 1882-1935 CH n.d. n.d. n.d. n.d.
James G. Babbidge n.d. n.d. n.d. n.d.
Sheila Babbie n.d. n.d. n.d. n.d.
Art Babbitt 1907-1992 US n.d. n.d. n.d. n.d.
Cornelia Babbitt n.d. n.d. n.d. n.d.
Dina Babbitt 1923-2009 CZ n.d. n.d. n.d. n.d.
J. P. Babbitt n.d. n.d. n.d. n.d.
Krista Babbitt n.d. n.d. n.d. n.d.
Salli Babbitt n.d. n.d. n.d. n.d.
Steve Babbitt n.d. n.d. n.d. n.d.
Daniele Babbo n.d. n.d. n.d. n.d.
Danilo Babbo n.d. n.d. n.d. n.d.
Angela Babby 46.562 +863 106,80 -15,42
Andrey Babchinsky n.d. n.d. n.d. n.d.
Djeff Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Ellen Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Herb Babcock *1946 (71) n.d. n.d. n.d. n.d.
Herbert Babcock *1946 (71) US n.d. n.d. n.d. n.d.
Jennifer Babcock *1962 (55) CA n.d. n.d. n.d. n.d.
Jo Babcock 87.021 +99 37,63 -7,82
John Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Joseph Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Josh Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Joshua Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Leigh Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Mark Babcock *1961 (56) US n.d. n.d. n.d. n.d.
Mary Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
May Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
Richard Babcock 1887-1954 US n.d. n.d. n.d. n.d.
Shirley Babcock n.d. n.d. n.d. n.d.
William P. Babcock 1826-1899 US n.d. n.d. n.d. n.d.
Wendy Babcox n.d. n.d. n.d. n.d.
Babe LN n.d. n.d. n.d. n.d.
Elham Babei n.d. n.d. n.d. n.d.
Marc Erwin Babej *1970 (47) DE 93.796 +3.938 31,38 -3,13
Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Arthur Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Brigitte Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Isaac Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Lee Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Lioba Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Pierre-Edme Babel 1720-1775 n.d. n.d. n.d. n.d.
Zoro Babel n.d. n.d. n.d. n.d.
Gazira Babeli 20.132 -258 275,52 -50,37
Albert Babelyan *1972 (45) RU, AM n.d. n.d. n.d. n.d.
Dmitry Babenko n.d. n.d. n.d. n.d.
Pavel Babenko *1946 (71) RU n.d. n.d. n.d. n.d.
Marc Babenschneider *1971 (46) DE n.d. n.d. n.d. n.d.
Alice Baber 1928-1982 US 84.444 -830 40,28 -9,37
Charles Baber n.d. n.d. n.d. n.d.
Jerry Baber US n.d. n.d. n.d. n.d.
John Baber n.d. n.d. n.d. n.d.
Phil Baber n.d. n.d. n.d. n.d.
Tarik Baber n.d. n.d. n.d. n.d.
Alexandra Babes n.d. n.d. n.d. n.d.
Nathan Babet n.d. n.d. n.d. n.d.
Babeth n.d. n.d. n.d. n.d.
Bernard Babette n.d. n.d. n.d. n.d.
Carla Antonia Babette n.d. n.d. n.d. n.d.
Leona Babette n.d. n.d. n.d. n.d.
Giampaolo Babetto *1947 (70) IT 19.656 -127 282,78 -49,29
Rasim Babev AZ n.d. n.d. n.d. n.d.
Inna Babeva n.d. n.d. n.d. n.d.
Jana Babez Terblanche n.d. n.d. n.d. n.d.
Babi n.d. n.d. n.d. n.d.
Bozica Babić n.d. n.d. n.d. n.d.
Damir Babić *1962 (55) HR 87.085 -3.299 37,57 -11,86
Danijel Babić *1967 (50) BA n.d. n.d. n.d. n.d.
Milijana Babić *1972 (45) HR 15.586 -234 356,11 -65,66
Agnieszka Babińska n.d. n.d. n.d. n.d.
Anna Babiak *1978 (39) n.d. n.d. n.d. n.d.
Edward Babiarz n.d. n.d. n.d. n.d.
Marius Babias *1962 (55) RO n.d. n.d. n.d. n.d.
Alexander Babic *1974 (43) n.d. n.d. n.d. n.d.
Antun Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Bojan Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Dubravka Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Ervin Babic *1983 (34) BA 59.650 -7.391 75,75 -32,17
Ljubo Babic 1890-1974 HR 51.034 -901 94,65 -19,24
Ludmila Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Nebojsa Babic *1968 (49) n.d. n.d. n.d. n.d.
Novenka Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Robert Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Tinkara Babic *1990 (27) 83.119 +2.629 41,71 -5,34
Velma Babic n.d. n.d. n.d. n.d.
Maja Babic Kosir n.d. n.d. n.d. n.d.
Yury Babich n.d. n.d. n.d. n.d.
Dmitri Babichenko 1901-1991 RU n.d. n.d. n.d. n.d.
Alexei Babichev 1887-1963 RU n.d. n.d. n.d. n.d.
Petras Babickas n.d. n.d. n.d. n.d.
Karol Babicz n.d. n.d. n.d. n.d.
Natalia Babicz-Bereźnicka n.d. n.d. n.d. n.d.
Peter Babies n.d. n.d. n.d. n.d.
Iwan Babij n.d. n.d. n.d. n.d.
Hratch Babikian n.d. n.d. n.d. n.d.
Ievos Babilaitė n.d. n.d. n.d. n.d.
Ieva Babilaitė-Ibelhauptienė n.d. n.d. n.d. n.d.
Sitas Egle Babilaite n.d. n.d. n.d. n.d.
Assurbanipal Babilla n.d. n.d. n.d. n.d.
Cecile Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Deborah Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Ferréol Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Jessie Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Julien Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Lev Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Magali Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Myriam Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Olivier Babin *1975 (42) FR 6.589 -746 778,15 -233,15
Sylvette Babin n.d. n.d. n.d. n.d.
Jana Babincová *1977 (40) 57.029 +1.419 80,96 -11,12
Amy Babinec n.d. n.d. n.d. n.d.
Brooke Babington 63.682 +1.891 68,55 -8,65
Suzy Babington n.d. n.d. n.d. n.d.
Enzo Babini *1954 (63) IT n.d. n.d. n.d. n.d.
Luca Babini n.d. n.d. n.d. n.d.
Stefano Babini n.d. n.d. n.d. n.d.
Barbara Babinski n.d. n.d. n.d. n.d.
Maciej Babinsky *1931 (86) BR, PL 94.447 +1.025 30,84 -5,79
Csilla Babinszky 64.604 +560 67,02 -10,93
Cécile Babiole FR 11.846 +89 462,22 -71,54
Larry Babis *1949 (68) n.d. n.d. n.d. n.d.
Maya Babiszewska n.d. n.d. n.d. n.d.
Anatoliy Babiychuk *1975 (42) UA 54.659 -538 86,07 -16,67
Ivan Babiď n.d. n.d. n.d. n.d.
Lucia Babjaková n.d. n.d. n.d. n.d.
Priscilla Von Babka n.d. n.d. n.d. n.d.
Ulyana Babkina n.d. n.d. n.d. n.d.
Sergei Fedorovich Babkov n.d. n.d. n.d. n.d.
Marketa Babkova n.d. n.d. n.d. n.d.
Anette Babl 59.642 -2.043 75,77 -18,32
Kendall Babl n.d. n.d. n.d. n.d.
Mona Babl *1970 (47) DE n.d. n.d. n.d. n.d.
Nick Bable n.d. n.d. n.d. n.d.
Emmanuel Babled *1967 (50) 81.893 -3.276 43,00 -13,05
Marcia Babler 96.694 +589 28,99 -5,94
Andy Bablo n.d. n.d. n.d. n.d.
Karin Bablok *1964 (53) DE 86.474 -1.452 38,21 -9,70
Jonathan Bablon n.d. n.d. n.d. n.d.
Jaka Babnik *1979 (38) n.d. n.d. n.d. n.d.
Barbara Babo n.d. n.d. n.d. n.d.
Mirella Babo n.d. n.d. n.d. n.d.
Jeff Babock n.d. n.d. n.d. n.d.
Jacopo Baboni-Schillingi *1971 (46) IT n.d. n.d. n.d. n.d.
Ivan Baborák n.d. n.d. n.d. n.d.
László Babos n.d. n.d. n.d. n.d.
Palma Babos n.d. n.d. n.d. n.d.
Phil Babot 90.914 +9 33,99 -7,28
Phillip Babot n.d. n.d. n.d. n.d.
Babou n.d. n.d. n.d. n.d.
Christian Babou 1946-2005 FR 23.992 -409 229,40 -42,77
Dimitris Baboulis *1979 (38) GR 32.438 +431 164,97 -25,12
Eugčne Baboulčne 1905-1994 FR n.d. n.d. n.d. n.d.
Zaki Baboun n.d. n.d. n.d. n.d.
Manolis Baboussis *1950 (67) GR 23.890 +1.296 230,50 -23,95
Milivoje Babović n.d. n.d. n.d. n.d.
Toma Babović n.d. n.d. n.d. n.d.
Zoran Babović n.d. n.d. n.d. n.d.
Irem Babovic n.d. n.d. n.d. n.d.
Toma Babovic n.d. n.d. n.d. n.d.
Dejan Babovica n.d. n.d. n.d. n.d.
Marco Babrbieri n.d. n.d. n.d. n.d.
Babs n.d. n.d. n.d. n.d.
Babs n.d. n.d. n.d. n.d.
Leo Babsky n.d. n.d. n.d. n.d.
Subash Babu n.d. n.d. n.d. n.d.
Victor Babu n.d. n.d. n.d. n.d.
Raja Babu Sharma *1956 (61) 66.178 +3.193 64,37 -6,20
Calliope Babu-Khan n.d. n.d. n.d. n.d.
Lasha Babuadze n.d. n.d. n.d. n.d.
Demetrio Babul n.d. n.d. n.d. n.d.
Mary Ann Babula n.d. n.d. n.d. n.d.
Roma Babuniak *1952 (65) 81.118 -596 43,91 -9,66
Ugur Babur n.d. n.d. n.d. n.d.
Michail Baburin n.d. n.d. n.d. n.d.
Ladislav Babuscak *1985 (32) 92.444 -1.725 32,61 -8,88
Dingo Babusch n.d. n.d. n.d. n.d.
Irina Babushkina 94.693 +3.908 30,65 -3,03
Virginija Babusyte-Venckuniene n.d. n.d. n.d. n.d.
Vivian Babuts n.d. n.d. n.d. n.d.
Dave Baby n.d. n.d. n.d. n.d.
Baby Dee n.d. n.d. n.d. n.d.
Babycastles artists n.d. n.d. n.d. n.d.
Robert Babylon n.d. n.d. n.d. n.d.
Elizabeth Babyn n.d. n.d. n.d. n.d.
Febie Babyrose n.d. n.d. n.d. n.d.
  • ArtFacts.Net- il tuo fornitore di servizi nel mondo dell'arte

    Sin dal 2001, ArtFacts.Net™ ha sviluppato un sofisticato database attraverso la collaborazione con gallerie, musei, fiere d’arte ed associazioni di galleristi nazionali ed internazionali.